A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1938-39. évi oldalszám-jelölési rendszere 2. rész
Pintér György - Múzeumi krimik Az 2. és 3. repülőezred felépítése, az alegységek által használt oldalszám-minták.

Az 1938. szeptemberi állapot szerint a Légierő Parancsnokság (LEPSÁG) két bombázó repülőezreddel rendelkezett. Elnevezésük szerint a 2. és 3. számúval. Mindkét ezred egy-egy, két- és háromszázados osztályból állt. A 2. ezred mindkét osztálya Szombathelyen települt.
Az 2/I. jelű éjszakai bombázóosztály két százada, 15 db Caproni Ca.101/3m-mal volt felszerelve. Az osztály két századának repülőgépei századjelvény alapján fotóról nem megkülönböztethetőek. Így ebben az esetben a fotóelemzésre egyelőre nincs lehetőség.

A légierő bombázóerejének gerincét 1938 szeptemberében a Ju 86 K-2-k alkották. A típusból 63 db harci változat érkezett 1938 júniusáig. Ez a mennyiség 7 db, elvileg 9 gépes század felszereléséhez volt elégséges, ugyanakkor valamennyi alakulat folyamatos géphiánnyal küzdött. A típuson alkalmazott WM K-14 motor "gyermekbetegségei" tovább súlyosbították a helyzetet. Az a próbálkozás, hogy a géphiányt a 2/4 "Vörös Ördög" és a 3/4 "Sárkány" Caproni Ca.310-es könnyűbombázókkal történő felszerelésével szüntessék meg, kudarcba fulladt. A fentiek miatt nem meglepő, hogy a századok gépállománya gyakran nem volt teljesen feltöltve, illetve megesett, hogy a csonka századok összevonásával igyekeztek ütőképes alakulatot kiállítani egy adott harci feladat ellátásához.
Egyrészt a fent vázolt okok miatt, másrészt a Ju 86 méretéből adódó sajátosságokból következően (u.i.: ritka az a fotó, ahol együtt látható az oldalszám és a századjelvény) nehezebb a gépszámok és a századszámok közötti összefüggések feltérképezése. Éppen ezért megkísérlem a vadászoknál felállított szabályt "visszafelé" alkalmazni, vagyis csoportosítva az azonos minta szerint felfestett betűtípusokat hozzárendelni egy-egy alakulatszámhoz, illetve azok bázisrepteréhez.


"B.301-B.314" minta

E sorozatba tartozó oldalszámok jellegzetessége a "kalapos" 3-as, és a keskeny vonalvastagság használata (7. kép).
Ez az oldalszám-típus található a következő Junkerseken:
B.301, B.304, B.307, B.308, B.312, B.314

A B.312 a szombathelyi 2/5. bombázószázad (hivatalosan: könnyű bombázószázad) állományába tartozott. Ebből következtethetünk arra, hogy a fent leírt mintát Szombathelyen alkalmazták, vagyis a 2/3 "Buzogány", a és a 2/5 "Halál" századoknál. A 2/4. "Vörös Ördög" '38 októberében még WM 16 "Budapest 14"-gyel volt felszerelve. Utóbbi típusnál méretbeli eltérés miatt nem volt lehetséges alkalmazni a Ju 86 K-2-höz készült sablont, így a WM 16 "Budapest-14" esetén más betűtípus került alkalmazásra.
A 2/II. osztály volt a legalacsonyabb hadrendi számmal rendelkező Ju 86 K-2-vel felszerelt alakulat, ugyanakkor itt kerültek a legalacsonyabb oldalszámok kiosztásra.


"B.320-B.333" minta

A 3. ezred mind az öt százada Ju 86 K-2-vel rendelkezett. A 3/1. "Isten Nyila", valamint a 3/2. "Isten Kardja" Tapolcán települt, a 3/3 "Sárga Vihar" Veszprémben, míg a 3/4 "Bomba Matyi" valamint a 3/5 "Sárkány" Pápán állomásozott.
A "B.320-B.333"-mal jelölt minta a legkevésbé jellegzetes, közepes vonalvastagsággal megfestett kerek, arányos betűk jellemzik (8. kép).
A következő gépszámok tartoztak ebbe a csoportba:
B.320, B.321, B.322, B.323, B.326, B.330, B.332, B.333

Fotóról igazolt módon a B.320, B.321, B.322, B.323 a 3/1. "Isten Nyila", míg a B.330, B.332, és a B.333 a 3/2 "Isten Kardja" bombázószázad gépe. Mindkét alakulat Tapolcán állomásozott, vagyis az egyszerűség kedvéért akár "tapolcai mintaként" is hivatkozhatunk rá.
Egy-egy század gépállománya hivatalosan 9 gép volt. Természetesen ebben az esetben, ahogy a többiben is, az alcímben jelölt számsor csak a fotóval igazolt sorozatot jelöli. A számsor elvileg a két század esetében B.319-től B.336-ig tartott. Azonban Szombathelyen 1938 június 21-én, vagyis jóval az oldalszám felfestésének időszaka előtt a 2/5. század HA-JBB jelű Ju 86 K-2-je balesetet szenvedett. Ha a hiányzó gép nem kapott oldalszámot, később az oldalszámkiosztás egyet "ugrott", azonban fotó hiányában ez csak valószínűsíthető!


"B.338-B.339" minta

Talán a legritkább, ugyanakkor az egyik legmarkánsabban elkülöníthető oldalszám-típus. Jellemzője a közepes vonalvastagság, a szögletes, enyhén kerekített betűtípus, valamint az aránytalanul kis pont a betű és szám között (9.kép).
Több fotón felismerhető az oldalszám-típus valamely részlete, azonban teljes egészében csak a B.338, B.339 szám azonosítható. Mindkét repülőgép a 3/3. "Sárga Vihar" századhoz tartozott, amely a Veszprémben 1938 őszén települt egyetlen bombázóalakulat volt. A korabeli dokumentumok alapján Veszprémben 1939-ben, illetve 1940-ben szenvedtek katasztrófát a B.341, illetve a B.337-es oldalszámú Junkersek. Ezt figyelembe véve a B.33x végi és a B.34x eleji számokat viselő gépek '38 őszén valószínűleg Veszprémben állomásoztak. Mivel a vadászok esetén már bevezetésre került egy ettől kissé eltérő, "veszprémi I."-nek nevezett betűtípus-minta, ezért a Ju 86-oknál alkalmazottat nevezhetjük "veszprémi II." mintának, vagy "veszprémi bombázó" mintának.


"B.346-B.363" minta

Jellegzetességei a kisméretű számok, széles vonalvastagság, szabálytalan "B" és "3"-as, valamint a szögben "vágott" vonalvégek (10. kép). Az alábbi repülőgépekre került ilyen oldalszám:
B.346, B.347, B.350, B351, B.353, B.356, B.357, B.363

Az orr-részre felfestett századjelvények alapján a B.346, a B.350 és a B.353 a Pápai 3/4. "Bomba Matyi" századhoz tartozott. A B.357 a 3/5. "Sárkány"-hoz. Írott források szerint a B.356 a 3/5. század, vagyis a "Sárkány" állományában vett részt az 1938. március 24-i iglói bombázásban. Mindkét alakulat Pápán állomásozott, tehát a leírt mintát "pápai"-nak is nevezhetjük. A B.363-on szintén ez a minta szerepelt, ugyanakkor tudható, hogy ez a gép a Szombathelyen működő bombázóiskola növendékeivel szenvedett katasztrófát 1940. július 9-én (Helyes Imre hdp. őrm.†, Nagy-Gaál György hdp. őrm.†, Papp Béla hdp. őrm.†, Pusztay Károly hdp. őrm.†). Ez a dátum egyértelműen utal arra, hogy a bombázóalakulatoknál sem maradt meg sokáig az 1938-as szervezeti felépítés. 1940 április-májusában az Olaszországból beérkező Caproni Ca-135U-k hasonló átszervezést tettek lehetővé, mint ahogyan a vadászoknál megfigyelhető volt. A Pápán állomásozó bombázóalakulatok megszűntek, gépeiket szétosztották. Így került a B.363 Szombathelyre, még a Pápán felfestett oldalszámmal.

A Ju 86-ok esetében sajnos sokkal kevesebb a biztos pont, mint a vadászoknál. A fentiekben bemutatottak alapján azonban itt is megállapítható, hogy az oldalszámkiosztás ebben az esetben is követi a hadrendi számozás sorrendiségét, az oldalszámok mintája pedig utal a felfestés helyszínére.

(folyt köv.)
7. kép
7. kép
8. kép
8. kép
9. kép
9. kép
10. kép
10. kép
2023.11.22.
Utolsó módosítás: 2023.11.28.
Podva
Értékeld a cikket! ?
A cikket csak bejelentkezett felhasználók értékelhetik. Bejelentkezés, regisztráció
kervil
2023.12.02. 17:16:22
Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk, nagyon hasznos volt mindkét rész. Kíváncsian várom a következőt!
pmheros
2023.12.03. 10:01:31
Jól összerakott anyag, köszönöm!

Üdv.: pmheros
Mekett
2023.12.06. 17:42:27
Köszönjük, ismét nagyon hasznos részt olvastam a jelölés-sagaból!
Szólj hozzá! ?
Megjegyzést csak bejelentkezett felhasználók írhatnak. Bejelentkezés, regisztráció