Sci-Fi
Kormos Péter   Me-109 G-6Y, Academy, 1:48

Bevezetés

Introduction

Szeretek Luftwaffe repülőket építeni, de valahogy néhány típus nem igazán érdekel, többek között ilyen a Me-109 is. Évekkel ezelőtt, mikor fiatal voltam, elkezdtem építeni egy 1:72–es Matchbox Me-109-et, de soha nem fejeztem be.

Azóta rengeteg régi fotót, matricalapot és művészi ábrázolást láttam róla, de egyik sem fogott meg igazán. Három évvel ezelőtt azonban megláttam egy oldalnézeti rajzot a "the 109 lair" oldalon, ami a legjobb kinézetű Me-109-et ábrázolta, amit valaha láttam. Tudtam, hogy ő az Igazi.

I like to build Luftwaffe planes, but somehow I find myself not really interested in some types, and the Me109 is one of them. Many years ago as a junior, I started to build one 1:72 scale Me109 from Matchbox, but actually I have never finished it.

Since then, I saw many archive photos, decal sheets and artists' profiles, but none of them really caught my attention. But about 3 years ago, I saw a side profile on the 109 lair site that I found to be the coolest looking Me109 I've ever seen, and I knew this is THE ONE.

Alapként az Academy 1:48 méretarányú Me-109 G-14 makettjét használtam. Kérdezhetnétek, hogy miért éppen az Academyt. Mielőtt 2003-ban vettem volna egy Hasegawa makettet, nyertem egy Academyt egy versenyen. Azóta nem került a birtokomba másik Me-109, így úgy döntöttem, megépítem ezt. Nem számít, mennyire jó vagy rossz a többihez képest.

Az alap G-6 alkatrészek mellett a készlet tartalmazza a kisebb függőleges vezérsíkot és a hosszabb farokfutószárat is. Az Erla kabintető és a porszűrő egy főnyeremény volt nekem ahhoz, hogy megépíthessek egy Me-109 G-6Y-t. Eredetileg dobozból akartam megépíteni a makettet, de ahogy látni fogjátok, egyre több és több feljavítást eszközöltem az építés során.

The base I used was Academy's 1:48 scale Messerschmitt Me109G-14 kit. "Why the Academy kit?", you may ask. Before buying one of the Hasegawa kits in 2003, I was awareded with this one on a model competetion. Since I hadn't got any other Me109 kits in my stash, I decided to build this one, no matter how good or bad it is compared to the other offerings.

Besides the basic G-6 components, the kit contains the short fin + long tail wheel strut, Erla canopy and the sand filter... seemed like a jackpot for me to build a Me109G-6Y. I started to build the kit out-of-box, but as you'll see, I added more-and-more detail during construction.

Az építés

Construction

Az építést 2004 kora tavasszal kezdtem.

Halottam néhány pletykát, hogy az illeszkedés nem túl jó ezen a maketten, ezért gyorsan levágtam a fő alkatrészeket az öntőkeretről és szárazpróbának vetettem alá őket. Meglepetésemre az illeszkedés nem is volt olyan rossz... és az Aero Detail segédlet rajzai alapján mind a törzs, mind a szárnyak alakja jónak tűnt. A pontosság most nem igazán volt fontos számomra. Miután a törzset és a szárnyakat ideglegesen egymáshoz rögzítettem, úgy néztek ki, mint egy Me-109-es. Mint általában, most sem a pilótafülkével kezdtem az építést, inkább bármely más olyan alkatrészeken dolgoztam, amivel éppen kedvem volt babrálni.

Construction started in early spring, 2004.

I heard some rumors that the fit is not that good on this kit, so I quickly removed the main components from the plastic tree, and dry-fitted them together. To my amazement, fit wasn't that bad... and according to the line drawings in the Aero Detail booklet, both the fuselage and wings looked A-OK to me. Accuracy wasn't really a priority for this project, so after the fuselage and the wings were temporarely held together with adhesive tape, the thing looked pretty much like a Me109 to me. As usually, I didn't start with the cockpit, but rather worked on any other components I currently felt like to fiddle with...

A kipufogó takarólemezeit a méretaránynak megfelelően elvékonyítottam, a beszívódásokat és néhány szerelő panelt (pld. MW50, Mk108 újratöltőinek oxigén csatlakozását) kitömítettem.

Exhaust gas fenders were thinned down to scale, sink marks and some access panels (i.e. MW50, Mk108 reloader's oxigen connector) were filled in with putty.

Ezután a levegőbeömlőket felfúrtam, a felesleges műanyagot eltávolítottam a nemkívánatos helyekről ( kipufogó csonk, levegő beömlő, hüvely kivető nyílások, ablak a FuG16ZY-hoz, majd pilótafülkét vettem kezelésbe. Evergreen sztirol csíkokat, rézdrótokat, alumínium fóliát használtam a pilóta munkahelyének feljavítására. Végeredményként egy szemeimet gyönyörködtető fülkét kaptam, ami ha nem is 100%-ban hasonlít az eredetire, nekem tökéletesen megfelel.

Next, air intakes were hollowed out, excess plastic was removed from unwanted areas (i.e. exhaust stubs, fresh-air inlets, shell ejection ports, window for FuG16ZY mast), then I headed for the cockpit. Strips of Evergreen styrene, copper wire and aluminium foil was employed to dress up the pilot's office. In the end, I had a cockpit that satisfied my eyes, although it's still not 100% like the original one, but that's OK for me.

Bal oldal. Később további részletek kerültek ide.

Port side. More detail was added later.

A műszerfal a saját gyártású bombázó panellel és más apróságokkal.

Instrument panel with custom made bomb-panel and other goodies.

A pilótafülke padlóján lévő kis elektromos dobozt lefaragtam. Később készítettem újat.

Cockpit floor after little electric boxes were shaved off. New ones were installed later.

Teljesen új üzemanyagrendszert készítettem acéldrót, húzott átlátszó öntőkeret szál, vezeték szigetelés és vékony alumínium csíkok felhasználásával.

Completely new fuel line, made out of steel wire, stretched clear sprue, electric wire insulator and thin strips of aluminium foil.

A belső kabintető keret és szigetelés rézdrótból készült.

Internal canopy frame and rubber seal for canopy made out of copper wire.

A kabintető sarkát átalakítottam, hogy megfeleljen a későbbi Erla haube kialakításnak, és a zuhanási szög indikátort bekarcoltam egy hegyes tűvel. És most hol is az én Future-m, hogy ragyogóvá tegye mindezt?

Corner of the canopy was reworked to represent a later style Erla haube, and dive angle indication line was scribed in with a pointy needle. Now where's my bottle of Future to make this thing really shiny?

A vízszintes vezérsíkokat fűrészlappal kivágtam. A jobb oldalin lévő csúnya karcolás véletlenül keletkezett a szétvágás során. Szerencsére nem volt nehéz eltüntetni azt.

Elevators have been separated with saw blade. Note that the ugly scratch on the right hand side part that was accidentally made when I separated the parts. Luckily, it wasn't a big deal to eliminate that scratch.

Az olajhűtő hátsó levegőnyílása hiányzott erről a makettről, így át kellett építenem ezt a területet.

The rear vent door for the oil cooler was missing on this kit, so I had to rework this area.

Majd a belső üreget kitöltöttem alumínium fóliával.

Then the internal cavity was filled in with aluminium foil.

Mielőtt a szárnyfeleket összeragasztottam volna, pótoltam a szükséges belső részleteket, vagyis az üzemanyag csöveket, hüvelykivetőket, a futóakna néhány csövét és a vízhűtők fedeleit.

Before gluing the wing halves together, I added the necessary internal details, that included fuel drain pipes, spent shell ejection chutes, some pipes for the main gear bay and the roofs for water coolers.

A külső felületen pótoltam a hűtőzsaluk mozgató rudazatát, elvékonyítottam a szárnyak kilépőélét és újrakarcoltam néhány eltűnt panelvonalat. A szárnyak illeszkedése a törzshöz nem tökéletes. Úgy döntöttem, hogy a szárnyfeleket először a törzshöz, majd utána egymáshoz ragasztom. Ez egy rést eredményezett a szárnyak belépőélén, de ezt sokkal könnyebb tömíteni, mint a szárnytőt tömíteni és csiszolni.

On the outside, I added the actuating arms for cooler flaps, sanded wing's trailing edge to scale width and filled-and-reschribed some mis-aligned panel lines. Fit of the wings to the fuselage is not perfect. I decided to glue the wing halves to the fuselage joint first . Then, the wing halves were glued together. This resulted in a gap on the wings' leading edge, but it's far easier to fill this gap then to fiddle with filling-and-sanding the wing root.

A fegyverek csöveinek környékének kinyitása és néhány panelvonal készítése az Mg131 körül. A zöld nyilak mutatják a panelvonalakat, a pirosak pedig a néhány általam véletlenül bekarcolt vonalat. A motorburkolat felső csuklópántja nem elég hosszú, így eltávolítottam és újat készítettem mielőtt lefestettem a makettet.

Opening up the area around the gun muzzles and making panel lines around Mg131's. Green arrows show the panel lines, the red ones show some of the wrong lines that I accidentally schribed. Note that the upper hinge for the cowling is not long enough, so I removed it and schribed in a new one before painiting the kit.

A következő a főfutó akna volt, ahonnan eltüntettem a részleteket a makett majdnem összes alkatrészéről. Egyszerű anyagokat, mint alumínium fólia és rézdrót, használtam az újraépítéshez. Lyukakat készítettem az akna belsejébe, hogy imitálják az eredeti kialakítást.

Next came the main gear bay, that was missing almost all detail on the original kit parts. Simple materials, such as aluminium foil and copper wire was used for detailing. Holes were made inside the gear bay to represent the original structure.

Az Academy a navigációs fényeket egy pár a szárnyvégeken lévő panelvonal feltüntetésével elintézte. Miután eltávolítottam a felesleges műanyagot, legyártottam a belső alkatrészeket sztirolcsíkokból, a külsőt pedig melegen hajlított átlátszó fóliából.

Academy's representation for the navigation lights ended up in a pair of panel lines engraved into the surace of the wingtips. After removing the excess plastic I rebuilt the internal detail from strips of Evergreen styrene and clear foil was heat-formed to make the transparent cover.

Néhány fontos panelvonal (mint például a farokfutó villájánál lévő vagy néhány kapaszkodó, stb.) hiányzott a makettről, így készítettem néhány sablont a karcoláshoz. Ezeket a sablonokat Gulyáskrém tubusából vágtam ki.

Some prominent panel lines (such as the one around the tail wheel fork or some handholds, etc.) were missing on this kit, so I made custom templates for scribing. These templates were cut out from a Gulash paste tube. (Note: Gulash soup is a traditional Hungarian soup, it's one of my favourites. You should really try it if you haven't tasted it before...)

Az egyik új elme a G-6Y típusokon a FuG16ZY antenna árboc volt. Ezt ellapított/húzott öntőkeret darabokból és rézdrótból készítettem.

One of the new additions to the G-6Y variant was the FuG16ZY antenna mast. This was fabricated from flattened/stretched sprue bits and copper wire.

Az egyik kellemetlen hibája ennek a makettnek az, hogy a szélvédő annyira kicsi a törzshöz képest, hogy majdnem beleesik a pilótafülkébe. Néhány sikertelen próbálkozás után arra, hogy kiszélesítsem a szélvédőt, végül egy Hasegawa kabintetőt használtam fel, amit Horváth Ödön barátomtól kaptam.

One of the unpleasant discoveries about this kit was when I noted that the windshield was so much smaller than the fuselage, that it almost fell into the cockpit tube. After some unsuccessful tries to stretch the canopy, I ended up using Hasegawa's clear windshield and canopy that I got from my friend, Ödön Horváth.

Mint észrevettétek nem használtam előre gyártott kiegészítőket a makett építése során, kivéve az Eduard ülés hevedereket. Az összegzése a házi készítésű kiegészítőknek az alábbi táblázatban található.

As you can see, no aftermarket sets have been used for detailing this kit, except for Eduard seat harness. The sum of the number of home made additions are listed in the following table:

pilótafülke:
cockpit
102
főfutóaknák:
main gear bays
2x7
fények:
lights
3
külső felületek:
external surfaces
45

Néhány réteg Gunze Mr. Surfacer 1000, csiszolás és polírozás után elkészítettem a szegecselést az Aero Detail kiadvány rajzai és néhány "javított" rajz alapján amit a neten találtam.

After some layer of Gunze Mr. Surfacer 1000, sanding and polishing, I added rivet detail based on the line drawings in Aero Detail booklet and some "corrected" drawings found somewhere on the Net.

A festés

Painting

Első lépésként a sárga azonosító jeleket vittem fel, mely alá előzőleg egy fehér alapozó réteget fújtam, így a sárga szín megfelelően élénk lett.

First I painted yellow ID markings. Yellow was sprayed on top of white base coat, so I could make the yellow as bright as I wanted.

Majd következtek a szokásos német kamó színei:RLM 74/75/76.

Then came the standard German camouflage of RLM 74/75/76.

A német és a régi finn felségjelzést házi készítésű sablon segítségével vittem fel.

Then the Greman and "old" Finnish national insignias were painted on with home made masks.

Ezek után a makett alsó felületén lévő jelzéseket finn világoskékkel (RLM 65), a felső részen lévőket olive green-nel(Gunze Us interior green és Olive drab keveréke)átfújtam.

Then, the markings were overpainted with Finnish light blue (Gunze RLM65) on the lower surfaces, and olive green (Gunze US Interior green + olive drab) on the upper ones.

Következő lépésként Blue Tac, Tamiya maszkoló szalag, háztartási alufólia és saját készítésű sablon segítségével kimaszkoltam a törzs és a bal szárny megfelelő részeit, hogy felfesthessem a törzsön lévő különleges mintázat fehér színét.

Next, I prepared the fusealge and the left hand side wing for painting the white of the air racer markings. I used Blue-tac, Tamiya tape, kitchen foil and home made masks to cover areas that remained intact.

Miután ez felkerült, számítógép segítségével készítettem egy oldalnézeti képet az MT-508-asról, majd ezt a rajzot felhasználva kivágtam a sakktábla minta kockáit. Vigyáztam, hogy ne legyenek túlságosan szabályosak ezek a négyzetek, mert az eredetin sem voltak azok!

Once the white was on the plane, I made a side profile of "MT-508" on my PC and I used that profile to cut out the masks for the blue checkers. I paid attention not to make uniform checkers, as the original markings weren't perfect either.

A festéshez Gunze akril színeket használtam, kivéve a törzsön lévő minta kékjét, azt Revell enamel színnel fújtam. Miután ezekkel megvoltam, a makett kapott egy réteg fényes lakkot, előkészítve ezzel a matricázáshoz. Felhasználtam hozzá az Aeromaster finn gépekhez kiadott jelzéseit, valamint néhány darabot az makett eredeti stenciljeiből. A finn stencileket és az MT-508-as különleges jelzéseit Tóth Péter barátom készítette. Ezek után ismét egy réteg fényes lakkréteg következett, majd nekiláttam a "weathering"-nek, a makett "öregítésének". Erősen higított fekete Tamiya festékkel befolyattam a panelvonalakat. Az olajfolyásokat és szennyeződéseket fekete és égetett szienna művész festékek keverékével imitáltam. Ezt a színkeveréket használtam a kipufogóknál lévő kormozódás megjelenítéséhez is.

All colors I used were Gunze acrylics, except for the "air race blue", that was a Revell enamel. After all airbrush work was done, I applied a cote of gloss varnish to the model in preparation for the decals. I used Aeromaster Finnish insignias, some of the original Academy stenciles, but the custom decals for Finnish stenciles and "MT-508" markings were made by my friend, Péter Tóth. Then I sprayed another coat of clear varinsh over the decals, so that I could proceed to weathering. Panel lines were enhanced with highly dilluted Tamiya black enamel, oil spills and drains were reproduced with a mixture of black and burnt sienna artists's oil paints. The same kind of black+brown cocktail was used for the exhaust stains.

Eme lényeges mozzanatok után Revell fehér és kék enamellel átfújtam a sakktáblamintát és a szempillához hasonló jelzéseket, hogy az eredeti minta kézzel festett jellegéhez hasonlót kapjak. Ezeken a jelzéseken nem használtam a weathering technikát, mert ezek újak voltak az eredeti gépen is.

Végezetül helyükre kerültek a törékeny alkatrészek, úgyis mint a fő - és farokfutók, antennák, a kabintető stb, s így a makett 10 hónapnyi munka után elnyerte végső alakját!

Once the weathering was done, I carefully brush painted over the air racer "checkerboard" and "eye lashes" with Revell white and blue enamel in order to give a hint of "hand painted" effect. I didn't apply any kind of weathering to these markings, since these were new to the plane.

Finally I glued in the fragile parts, such as the main and tail gear, antennas, canopy, etc. and a new model was finished after 10 months of work.

A kész makett

Finished model

Köszönetnyilvánítás

Acknowledgements

Köszönetet szeretnék mondani barátomnak, Tóth Péternek a Toff Decals-től az egyedi matricákért, Fülöp Sándornak, Chris Sherlandnak és Brassai Károlynak az MT-508-as átépítéséhez nyújtott segítségükért. Külön köszönet Horváth Ödönnek a Hasegawa szélvédőért!

I'd like to thank my friend Péter Tóth of Toff Decals for the custom decals, and Sándor Fülöp, Chris Sherland and Károly Brassai for the help and informative conversations on "MT-508". Special thanks goes to my friend, Ödön Horváth for the replacement Hasegawa windshield.

Következtetés

Conclusion

A munka során sokat megtudtam a Me-109-esről, élmény volt ezt a makettet megépíteni, bár nem volt éppen egy kéjutazás. Valószínűleg fogok még Messerschmittet építeni, de addig azért még elkészítek pár másik makettet... Igazán szeretnék mondani pár jó szót erről az Academy kitről, de sajnos nem igazán tudok. Az újabb Tamiya-Hasegawa kitek sokkal könnyebben összeállíthatóak és sokkal részletesebb a kidolgozásuk. Jobb összeépíteni pár "profi" makettet, mint szenvedni néhány régi készlettel. Ez különösen igaz azokra, akiknek kevés idejük van kedvenc hobbijukra...

I enjoyed learning about Me109 in general and I liked to build this kit - although it wasn't a contsant joyride. Probably sometime in the future I'll build another Messerschmitt, but utill then I'm gonna finish some other models... I would really like to say something nice about this Academy kit, but I just cannot do that. The newer Tamigawa kits fall together so much easier and offer much more detail, that it's better to build some "professional" kits than fiddle with some old stuff, especially for those guys who have little time for modeling...

Rólam

About me

Nevem Kormos Péter, Magyarországon élek és dolgozok, mint szoftverfejlesztő. 1977-ben születtem, 10 éves korom óta építek maketteket. Kedvenceim a 2. világháború amerikai és német repülőgépei, melyeket többnyire 1:48-as méretben építek meg. Több, mint 60 befejezett makettem van, ám csak néhányukra vagyok igazán büszke. Szándékosan csak minimális mennyiségű makett van a szekrényemben, azaz 3 elkészítése van folyamatban és 3 vár még a dobozában. Másrészről viszont van egy listám, benne 15-20 típus neve, melyekre szeretnék sort keríteni. Időről időre új típusok adódnak ehhez a listához, és ugyanígy ki is esnek azok, melyek iránt már nem érdeklődök igazán.

2003 őszétől büszke birtokosa vagyok a Magyar Mestermakettező Oklevélnek.

My name is Peter Kormos from Hungary and I work as a software developer. I was born in 1977 and have been building model kits from about the age of 10. I like to build WWII era US and German planes, usually in 1:48 scale. I have about 60+ finished kits at home, but only few of them make me really proud. My stash is/was deliberately kept at a minimum, that currently measures 3 in-progress and 3 in-box kits... On the other hand, I have a to-do list of different model subjects with 15-20 items in it. From time to time, some new models are added to the list, then some others fall out that I'm not interested in any more...

Proud owner of the Hungarian Master Modeler award from the autumn of 2003.

Kormos Péter
Fordították: Szász Róbert, Keresztes László