Lippai Péter: Az ISZ-2 típustörténete

Az ISZ-2 típustörténete

Az egykori Szovjetunió a németekkel szemben már a Nagy Honvédő Háborúja kezdetén (1941 június) rendelkezett nehézharckocsikkal. A KV-család azonban elvesztette monopóliumát, amikor 1942-ben megjelentek az első Tigrisek és Párducok a német oldalon. Az új német típusok a kurszki "Citadella" hadművelet során bebizonyították, hogy minden tekintetben felülmúlják a szovjet KV-harckocsikat. A szovjet nehézharckocsik zömét képező KV-1 harckocsik páncélzatban és fegyverzetben is elvesztették azt az előnyt, amivel a háború kezdetén rendelkeztek a németekkel szemben. A szovjet szakemberek szomorúan állapították meg, hogy minden harcértéknövelő próbálkozásuk ellenére a típus még a szovjet T-34-essel szemben is alulmaradt. Fegyverzete megegyezett vele, a megerősített páncélzata azonban nem jelentett annyival nagyobb védelmet, mint amennyivel csökkentette a jármű sebességét. Néhányan javasolták a KV-harckocsik gyártásának beszüntetését, de a felső vezetés ehhez nem járult hozzá. Mindenesetre megkezdődött az utódtípusok kikísérletezése.

A munka tempósan haladt. Először megszületett a KV-1S változat, amelynek tornya már kísértetiesen hasonlított a későbbi ISZ-1 típuséhoz. Ez a változat már 85 mm-es ágyút kapott, amely jobb esélyeket biztosított számára a Tigrisekkel szemben, mint a korábbi 76.2 mm-es harckocsiágyú. A KV-1S már nem sokban különbözött a KV-85-östől, amelytől szintén csak egy kis lépést jelentett az ISZ-85. A KV-85-tel a szovjetek elérték a KV-típus fejlesztésének maximumát: új erőforrásra, futóműre és alvázra volt szükség a fegyverzet továbbfejlesztése mellett. Mégis az 1944 legelején megjelenő ISZ-1 típus még mindig csak 85 mm-es ágyúval rendelkezett. Nem is épült belőle csak 107 db, de később azok is átfegyverzésre kerültek 122 mm-es ágyúkkal. Ennek oka, hogy a szovjet ágyúipar egyik akkori "sztárjának" számító D-10 típusú100 mm-es lövegből nem tudtak kellő mennyiséget gyártani. Ennek köszönhetően az ISZ-1-gyel szinte azonos időben megjelenő ISZ-2-esek is a 122 mm-es D-25T típusú löveget kapták főfegyverzetként.

Az 1944 augusztusától gyártott ISZ-2m változatokba is ennek az ágyúnak a kissé modernizált változatát építették be. Az ISZ-2 típus első példányai csak 1944 kora tavaszán jelentek meg a harcoló csapatoknál, mégis a típust odasorolják a "győzelem fegyverei" közé. Bázisán fejlesztették ki az ISZU-122 és ISZU-152 típusú igen eredményes páncélvadászokat és rohamlövegeket, valamint ebből a típusból fejlesztették tovább az ISZ-3 harckocsit, amelynek újszerű formája forradalmasította a háború utáni harckocsigyártást.

Az ISZ-2 lövegének páncélátütő képessége ugyan kisebb volt mint a német 75 és 88 mm-es harckocsiágyúké, de mégis elegendőnek mutatkozott, hogy kisebb távolságról átüsse a hasonló kategóriájú német nehézpáncélosok páncélzatát is. Tűzgyorsaságban szintén alulmaradt a vele azonos "fajsúlyú" német páncélosokkal szemben. Kiegészítő fegyverzetét 3 db 7,62 mm-es beépített és a kései változatoknál egy 12.7 mm-es légvédelmi géppuska képezte. Páncélzata 19 és 130 mm között változott, ami megfelelő védettséget jelentett. Az új öntési technológiának köszönhetően könnyebbre sikerült, mint a hasonló páncélzatú német harckocsik (46 t). Ennek köszönhetően némileg mozgékonyabb is volt azoknál. Személyzetét négy fő képezte, ami a rádió kezelésénél némi bonyodalmakat okozott, mert azt az elfoglaltságuk függvényében a parancsnoknak vagy a töltőkezelőnek kellett kezelnie. Mindezek ellenére egyszerű kialakítása miatt rendkívül alkalmas volt a tömeggyártásra és rövid idő alatt nagyszámban került a csapatokhoz. Összesen 3854 db készült belőle, amelyek közül 2000 db volt a modernizált ISZ-2m altípus. A típust 1945 közepéig gyártották.

Hasonlóan a KV-harckocsikhoz, ezt a típust is önálló hehézharckocsi - ezredekbe szervezték. Elsőként a 11.ö.nhk.e. alkalmazta őket Tarnopol körzetében 1944 áprilisában. A németek számára fájdalmas felismerés volt, hogy 88-asaik gránátjai 3000 m-ről egyszerűen lepattantak a szovjet harckocsik páncélzatáról. A típus nagyon közkedvelt volt a szovjet harckocsizók körében. A gyártás felgyorsítása hamarosan lehetővé tette, hogy minden harckocsi-hadtest egy ilyen ezredet kapjon. 1944 decemberében az elkészült példányok száma lehetővé tette, hogy az ezredeket átszervezzék dandárokká. Egy ilyen dandár 65 db ISZ-2-est, 3 db SZU-76-ost, 3 db BA-64-est és 19 db páncélozott szállító járművet kapott.

A típust kisebb csoportokban alkalmazták a német védelem áttörésénél, amire erős páncélvédettsége tette alkalmassá. Kiválóan együtt tudott működni a kísérő szovjet gyalogsággal, amely alacsony gépesítettsége miatt könnyebben tudta követni a lassabb ISZ-ket, mint a fürge T-34 -eseket. A gyalogság deszantként történő alkalmazása céljából több kapaszkodót szereltek rá, ezzel segítve a gyalogság mozgékonyságát. A háború végén mégsem annyira az ellenséges páncélosok ellen, mint inkább a német páncélelhárítással szemben vetették be, mert az új német páncéltörő fegyverek kevésbé jelentettek veszélyt számára, mint a T-34-eseknek. Elég nagy számban vett részt a magyarországi harcokban is, amit több fotó is igazol. A háború után több szocialista országban állt szolgálatban.

Az ISZ-2m harcászat-technikai adatai

Hossza: 9830 mm
Szélessége: 3070 mm
Magassága: 2730 mm
Szabad hasmagassága: 465 mm
Tömege: 46 t
Motorteljesítmény: 550 LE
Max. sebessége úton: 37 km/h
Fajlagos talajnyomása: 0,82 kg/cm2
Hatótávolsága: 240 km
Páncélvastagsága: 19 - 130 mm
Fegyverzete:
 
 
1 db 122 mm-es D-25T 38 db gránáttal
3 db 7,62 mm-es DT gpu. 2331 db lőszerrel
1 db 12,7 mm-es DSK lé. gpu. 300 db lőszerrel
Személyzete: 4 fő

A típus néhány fontosabb adatának összehasonlítása hasonló kategóriájú német harckocsikéval

Típus: Pz. VI. B. Kingtiger Pz. VI. Tiger Pz. V. Panther G ISZ-2
Fegyverzet:
 
 
88 mm-es hk.á.
2-3 7,92 mm-es gpu.
 
88 mm-es hk.á.
2-3 7,92 mm-es gpu.
 
75 mm-es hk.á.
2-3 7,92 mm-es gpu.
 
122 mm-es hk.á.
3 7,62 mm-es gpu.
1 12,7 mm-es gpu.
Páncélzat: 80-185 mm 60-100 mm 40-100 mm 19-132 mm
Motor: 700 LE 700 LE 700 LE 550 LE
Tömeg: 69,5 t 56,9 t 44,8 t 46 t
Sebesség: 40 km/h 38 km/h 46 km/h 37 km/h
Hatótávolság: 120 km 90 km 160 km 240 km
Személyzet: 5 fő 5 fő 5 fő 4 fő

Az ISZ-2 típus összehasonlítása a Királytigrissel szemben megsemmisítő képesség szemponjából (m-ben)

Típus: Királytigris képessége az ISZ-2-vel szemben ISZ-2 képessége a Királytigrissel szemben
Szemből 1800-2600 0
Oldalról 3400-3500 1800-2900
Hátulról 1800-2500 900

Lippai Péter

Vissza a listához