1849 + amit nem írt a történelemkönyv, avagy a szabadságharc leverésének következményei orosz szemszögből
Pintér György - Múzeumi krimik Találtam egy cikket egy orosz oldalon az 1848/49-es szabadságharcról, orosz szemszögből. Érdekes, bár tele van időbeli, időnként ténybeli tévedésekkel. Ami érdekessé teszi a dolgot, az a cikk utolsó fejezete. Guglival lefordítottam, majd átnéztem, hogy az ettől a fordítótól megszokott sületlenségek ne kerüljenek bele. Persze, így sem egy Jókai írta szöveg!
A cikk írója alapvetően elhibázottnak tartja a cári erők magyarországi beavatkozását.
A cikk utolsó része, "a hibák ára" címet viseli, az alábbiakban ennek a fordítását olvashatjátok. Figyelem: a szöveg tárgyi és ténybeli tévedéseket tartalmazhat! Íme, vagy ahogy az oroszok mondanák: "vot"!

A hibák áraA szovjet időkben sok szó esett az orosz cár döntésének erkölcstelenségéről, miszerint "a forradalom lángját az osztrák reakció és a cárizmus közös erőfeszítései oltották ki" (sic!) és a magyar hadjáratot hagyományosan szinte I. Miklós atrocitásainak a koronájaként tartják számon.

De még most is kevesen értik, hogy az uralkodó döntése katasztrófává vált az ország számára. A lényeg nem is az, hogy a művelet rendkívüli költségei mintegy 47,5 millió arany rubelt tettek ki.
A katonai kiadások nemcsak arra kényszerítették a kormányt, hogy 1849-ben felére csökkentse Oroszország aranytartalékait, hanem arra is, hogy a londoni Bering and Co. banktól 5 millió font (35,2 millió rubel) összegű külföldi kölcsönt vegyen igénybe. Ez persze aláásta az orosz gazdaságot, amely amúgy sem állt túl jól, de nem az anyagi veszteségek okozták a legnagyobb kellemetlenséget.

Hiszen a magyarok veresége olyan helyzetben következett be, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy Oroszország balkáni és délkelet-európai katonai-politikai terveinek sikeréhez elengedhetetlen feltétel volt – ahogyan Alekszandr Janov történész megjegyezte – "Ausztria kivonása a dunai távközlési érdekszférából" (sic!). Görgey és Kossuth készek voltak erre a munkára Oroszországért. Elég volt a cárnak egyszerűen semmit sem tennie!

Ugyanakkor nemcsak szabad kezet kapott a Balkánon és a biztonságos délnyugati határon, hanem jelentős területi növekedést is kapott – Galícia, Bukovina, valamint a közeljövőben – Szlovákia, Csehország, Moldova és Havasalföld. (Kiemelem – gyakorlatilag háború nélkül!)
Ehelyett orosz katonák szuronyával Ausztriát, Oroszország régi ellenségét megkímélték a biztos (és hozzátennénk: megérdemelt) haláltól.

Az okos emberek azonban mindkét oldalon megértették az uralkodó döntésének tévedését akkor is. A magyar hadsereg maradványainak átadásáról tárgyaló parlamenti képviselő Iszakov ezredes emlékei szerint Klapka György tábornok, a felkelés egyik vezére keserűen mondta neki:
"...Miklós császár tönkretett minket, de miért? Tényleg hiszel Ausztria hálájában? Megmentetted a teljes pusztulástól, fizetnek érte, hidd el, ismerjük őket, és egyetlen szavukat sem hisszük el..."

...A kijózanodás nagyon gyorsan következett. Már 1854-56-ban – a krími háború idején – lenéző és fenyegető feljegyzésekkel Bécsből, amely az utóbbi időben szolgai módon könyörgött segítségért az orosz cártól.
Ahogyan a fent említett Paszkevics tábornagy 1854-ben a Minden Oroszok Cárjához intézett üzenetében írta: "Nem a franciák, nem a britek vagy a törökök, hanem az osztrákok... veszedelmesebbek vagyunk mindannyiunknál."

Maga Miklós pedig röviddel halála előtt ezt mondta: "A legostobább lengyel király Jan Sobieski volt, mert ő szabadította fel Bécset a törököktől. Az orosz uralkodók közül pedig én vagyok a leghülyébb, mert segítettem az osztrákoknak leverni a magyar lázadást."

Ehhez hozzá kell tenni a hadjárat nyomán feltámadt, a Habsburg-kormány által ügyesen támogatott és felhasznált magyar Oroszország-gyűlöletet. Éppen ezért a magyarok az első világháború frontjain különös hevességgel harcoltak az orosz csapatok ellen.
És az sem véletlen, hogy a Vörös Hadsereg magyar katonái a forradalom legönzetlenebb harcosai közé tartoztak – a cári Oroszország elleni szempontok túlságosan komolynak bizonyultak. (Ahogy korunkban Alekszandr Prohanov író fogalmazott: "A megfizetett nemzetközi adósság szörnyű.")
Van egy újabb epizód a történelemben a magyar hadjárattal kapcsolatban: 1941 nyarán (valójában március 20-án P.Gy.) – szó szerint a háború előestéjén – a Szovjetunió visszaadta Magyarországnak a Paskevics által zsákmányolt – az akkori forradalmi hadsereg – harci zászlóit és ereklyéit, cserébe több tucat kommunista foglyot, köztük Rákosit Mátyást, a Magyar Népköztársaság leendő vezetőjét kapták. E zászlók egy része alatt a magyarok szovjet csapatokkal harcoltak – hiszen Magyarország Hitler leghűségesebb szövetségesének bizonyult, aki szinte a végsőkig az oldalán harcolt.

És végül még egy mélyen szimbolikus pillanatról. Azok között, akik lelőtték az utolsó orosz cárt, I. Miklós dédunokáját, magyar önkéntesek is voltak. Egyikük a Nagy Imre, az 1956-os magyar események vezető embere nevezte el a világtörténelem első eseteként, amikor a szocializmus ellenségei nem ellenforradalmi, hanem forradalmi módszereket alkalmaztak ellene. De ez, ahogy a tévések szeretik mondani, egy teljesen más történet...

forrás: https://dzen.ru/a/ZlA9_o4kcG8_0enT
A cikkben szereplő térkép, az 1849-tavaszi-nyári hadmozdulataival
A cikkben szereplő térkép, az 1849-tavaszi-nyári hadmozdulataival
Magyar fegyveresek (nemzetőr, szabadcsapatos, német légiós)
Magyar fegyveresek (nemzetőr, szabadcsapatos, német légiós)
Az 1848-49-es szabadságharc csatái
Az 1848-49-es szabadságharc csatái
2024.05.25.
Utolsó módosítás: 2024.06.01.
Miggyuri
Makettinfo Online Klub
Minimánia Makettépítő Kör
Értékeld a cikket! ?
A cikket csak bejelentkezett felhasználók értékelhetik. Bejelentkezés, regisztráció
spenot
2024.06.03. 23:16:10
Nagyon érdekes a cikk.
Az osztrákok jellemzése nagyon találó. Ne legyenek illuzióink velük kapcsolatban, de hét ilyen a politika.
Miklós cár a Szent szövetséget akarta fenntartani. Esetleg tényleg nyújtott volna valamilyen lehetőséget Kossuthék számára az oroszbarátság. Nem is lett volna előzmény nélkül hiszen Rákóczi, a szabadságharc vége felé (1710?) az oroszok támogatására számított és ha jól tudom fel is ajánlotta a koronát Nagy Péternek, aki épp 1709-ben mért vereséget a svédekre Poltavánál. Azonban ezt követte Lengyelország felosztása és ettől kezdve a magyar politikai osztály rettegett attól, hogy a lengyelek sorsára jutunk. Napóleont is Miklós cár Oroszországa verte meg, ő lett egyben lengyel király is, és több száz kilóméterrel közelett nyomult a magyar határhoz. És amikor Paszkevics 18949-ben megindult magyarország ellen ez a páni félelem bénítólag hatott a magyarokra.

A nagyapám Bolyai kutató volt. Könyvében egy jellemző részlet, elmeséli, B. Farkas professzor úr diákjai 1848 márc. 15-után milyen kitörő lelkesedéssel üdvözölték a marosvásárhelyi diákok a forradalmat. Bolyai azonban nem volt annyira oda, sőt indulatosan kifakadt: "Tudják mit tettek? Fáklyafénynél eltemették a (maradék) magyar szabadságot! Mert az orosz béjő..." A "slusszpoén" az, hogy a könyv 1979-es új kiadásából ezt ki kellett hagyni!
Érdekel lenne tudni, mikori az orosz anyag, amit Miggyuri tolmácsolt. Van-e kihallás benne a mai vitákhoz: itt Orbán "oroszbarátságára" gondolok.
Tibcsi
2024.06.04. 12:47:26
Tak!
Freddy
2024.06.04. 21:52:06
Érdekes és hiánypótló cikk, az orosz források felhasználása általában véve eléggé hiányos a történelmi munkákban: sok olyan forrás van, amihez maguk az orosz kutatók is nehezen férnek hozzá, a nem-oroszokat pedig a nyelv és a távolság már önmagában is elriasztja, ezért sokszor inkább átugorják az orosz vonatkozásokat.

A cár döntéséhez két dolgot még érteni kell, az egyik, hogy a Napóleon utáni Európában ő fontos szerepet töltött be, a status quo tulajdonképpeni gyámja volt (ez ért véget a krími háborúval), az 1848-as események pedig ennek felbomlásával fenyegettek.A másik Lengyelország, itt 1830-ban volt egy nagy felkelés, nem akarta, hogy a magyar események egy újabbat robbantsanak ki- pláne, hogy a magyar oldalról Bem és Dembinski ennek a háborúnak a lengyel hősei voltak. (1863-ban tört ki végül a következő lengyel felkelés)

A második kép képaláírása viszont nem jó. valóban magyar, illetve magyar oldalon harcoló katonák, de nem honvédek. A jobb oldali egy nemzetőr (ez volt a nemzetőrség általános egyenruhája, de sok zászlóaljnak volt sajátja), a középső a Vasvári Pál által szervezett, Erdélyben harcoló Rákóczi-szabadcsapat katonája. A jobb oldali a német légió katonája, de ez nem azonos a bécsi akadémiai légióval.
Freddy
2024.06.04. 21:53:10
... szóval a BAL oldali egy nemzetőr
Miggyuri
2024.06.05. 05:13:41
A történelmi háttérrel eléggé tisztában vagyok, de nem akartam belepiszkálni az orosz szövegbe, hisz éppen az volt a célom, hogy az ő - egyik - nézőpontjukból mutassam be a történések hatását.
Az egyenruhákkal kapcsolatos pontosítást köszönöm. Mindig tanul az ember. :)
Mekett
2024.06.17. 10:31:52
A jelek szerint azt még vitatják, hogy Nagy Imre vett-e részt a kivégzésben:

"Egyes történészek feltételezték, hogy Nagy Imre részt vett II. Miklós orosz cár kivégzésében, ugyanakkor az egyértelmű bizonyítékok hiánya miatt egy másik Nagy Imre nevű egykori magyar hadifogoly is lehetett az elkövető."

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Imre_(minisztereln%C3%B6k)#Politikai_p%C3%A1lyafut%C3%A1sa_1918-t%C3%B3l_1945-ig
Szólj hozzá! ?
Megjegyzést csak bejelentkezett felhasználók írhatnak. Bejelentkezés, regisztráció