Makettezés történelemórán az iskolában
Ebben a cikkben megismerhetitek a kreatív tanulás egy új módszerét, amit tanításom során fejlesztettem ki. Veszprémben tanítok rajzot és történelmet a Padányi Bíró Márton Katolikus Iskolában, felső évfolyamokban.

Történelem-rajz szakosként nap mint nap sikerül megtapasztalni, milyen egy hagyományos történelem óra. Még főiskolásként, a gyakorló tanításokra való felkészülés során fogalmazódott meg bennem az az elképzelés; mi lenne, ha makettek, képek, korabeli tárgyak segítségével tenném színesebbé egy-egy történelem óra megtartását. Nagyon izgalmasnak ígérkezett a dolog. Mondtam az ifjaknak, hogy mivel úgyis a magyarok honfoglalásáról lesz szó a következő órán, valami pluszt kéne bele vinni az amúgy unalmas előadási módszerbe. Következő órára hoztak íjat(!) (csak megtiltottam a nyilat!), ruhákat, sapkát, stb. Mondanom sem kell, mennyire feldobta az órákra jellemző feszült hangulatot. Élvezték kipróbálni a korabeli ruhákat, a fegyverek szerkezeti felépítését megismerték és jobban átlátták az egészet.

Jobban átlátni! Nálam ezen van a hangsúly. Mert a hagyományos, tankönyvből való tanítás véleményem szerint nem elegendő ahhoz, hogy valami képzet kialakuljon a diákban, miről is tanul. Ennél több kell. Ezt már felismerték a tankönyv készítők és a tanárok, 1978-ban volt egy nagyszabású reform a történelem tantárgy esetében. Ekkor jelentek meg a képek a tankönyvekben, hozzá kapcsolódó feladatokkal egyetemben. Manapság még mindig ritkán használják ki a képi dokumentumoknak, mint primer ismeretforrásnak a lehetőségét. Pedig egy diáknak még hatalmas képzelő ereje van.

A történelem olyan tantárgy, amely a múlt eseményeit igyekszik leírni, megmagyarázni. Mivel már soha többet nem fog megtörténni, amit tanulunk, nehézkes elképzelni hogyan történtek az egyes események a múltban. Ehhez nyújtanak segítséget a régi levelek, írásos dokumentumok, rajzok, melyeket féltve őriznek a levéltáraink. Valamint a régészet által nagy gondossággal kiásott tárgyi maradványok, legyen az egy kőbalta, vagy egy várnak a falazata.

El is érkeztünk a dilemmánkhoz. Jellegzetes tananyag általános iskola hatodik osztályában: mutassuk be, hogyan épült fel a földbirtokos nagyúr birodalma? Milyen részei voltak? Kik és hogyan éltek benne? :)
Mindenki belátja, hogy képek nélkül elég nehézkes ezt elmagyarázni.

A képi dokumentumok tovább fejlesztése, a makettezés véleményem szerint megvalósítható lenne az iskolákban. Itt nemcsak a szó szoros értelmében vett makettek készítését értem, hanem az események eljátszását, reprodukálását, akár videó vetítéssel együtt. Persze a történelem órák száma és a tananyag jellege miatt nem lehet megvalósítani 45 percben. Viszont délutáni szakkör keretében annál inkább. Ez a fajta oktatási forma kevésbé feszült, mint a hagyományos tanóra, a tanulók sokkal jobban ki tudják hozni magukból a tudásukat. A tanár részéről nagy odaadást és felkészültséget követel meg egy szakkör vezetése, előkészítése. Célszerű, ha több tanár tart ilyen foglalkozásokat, akár más szakos kollégák bevonásával.

Hogyan is lehetne makettezni? Egyáltalán miből? Mit makettezzenek a gyerekek?

Mindenképpen az adott tananyaggal kapcsolatban! Mert így párhuzamosan a tanórán megszerzett ismeretekkel együtt tudják megérteni a folyamatokat. Legjobb makettező szakkör lebonyolítása az általános iskolában, mert ekkor tanulják először az új ismereteket.

A módszerek

Kis csoportokban, 3-4 fő legyen, több nem kell. Fontos, hogy változó legyen a diákok képessége, tehát a kevésbé ügyes mellett legyen ügyesebb is, hogy segíteni tudják egymást. Jól rajzolók bevonása nagyon fontos. A csoportok összetételét célszerű változtatni időközönként, ezzel edzve a tanulókat az új csoporttárshoz való alkalmazkodásban és a közösségi munka elsajátításában.

Mindig igyekezzen a tanár érthető és világos feladatokat adni, és ellenőrizze a csoportok munkáit. Legyen rá gondja, hogy a csoportok maguk is értékeljék munkáikat.

Általános iskola 5. és 6. osztályában kiváló módszer a kis csoportos foglalkozás. A 7. és 8. osztályban szintén alkalmazható, de nem kizárólagosan. Itt előtérbe lehet hozni az egyéni makettkészítést, önálló kiállítás megszervezését. Hatásos lehet, ha idősebb diákok segítik a fiatalabbakat, azaz pár alkalommal összevonva tartjuk a szakkört.

Mit makettezzünk? Sok mindent lehet. Alapvetően a tananyagra épüljön a makettező szakkör. Ennek megfelelően az egyes osztályokban megvannak a hagyományosan ismert események, dolgok, amelyekkel érdemes tüzetesebben foglalkozni és felhívni a figyelmét a gyerekeknek. Ezek az alábbiak.

5. osztályban:
- az ősember életének bemutatása: eszközei, életmódja, vadászat
- újkőkori kerámiák
- ókori Egyiptom: piramisok, a fáraó udvara, ruházat
- ókori Mezopotámia: Bábel tornya, harci szekerek, asszírok fegyverzete
- ókori görög világ: polisz felépítése, olimpiák, görög-perzsa hajók, harci elefántok, Nagy Sándor serege
- ókori Róma: kelták, gallok élete (Asterix, Obelix), római tábor felépítése, egy római katona, harci elefántok
- korai, antik középkor: frank katonák ruházata, fegyverei, arab katonák viselete, a bizánci császár udvara

6. osztályban:
- középkori falu felépítése, két-, háromnyomásos földművelés, templomépítés, földbirtok részei, király koronázás, katedrális, lovagok fegyverzete, várak, kastélyok, csaták bemutatása
- hajózás fejlődése, viking hajók, Kolumbusz hajói, Armada, stb.
- idegen civilizációk élete: aztékok, maják, inkák
- középkori és újkori divat, ruházkodás, a Napkirály udvarában, stb
- magyarok honfoglalása: ruházat, fegyverzet, Levédiában, Etelközbe vagyunk :)
- magyar állam alapítás kora: oklevél készítés, földvár felépítése, magyar hadsereg-német lovagok, magyar sátor tábor szerkezete
- Magyarország a 12-14. században: tatárok fegyverzete, kővárak-várak felépítése, lovagok, Károly Róbert és Lajos király udvarában, Képes Krónika jeleneteinek makettezése
- Magyarország a 15-16. században: Hunyadi János serege, nándorfehérvári csata, Dugovics Titusz kis kompozíció :) a fekete sereg fegyverzete, Mátyás király visegrádi udvarában, divat
- Magyarország a 16-17. században, a török hódoltság: várak, bástyák készítése, egri vitézek, török hadsereg felépítése, iszlám építészet, öltözködés, kurucok, labancok

7. osztályban:
- a 30 éves háború (1618-1648)
- az amerikai függetlenségi háború (1776-1785), bostoni teadélután, indiánok eljátszása, feketék életének nehézségei-rabszolgatartás, ültetvények, Mississippi, aranyásás
- a Francia forradalom eseményei, Bastille bevétele, kokárda készítés, asszonyok menete, a guillotine :P, Trafalgar-i csata, Napóleon csatái: Lipcse, Waterloo
- az ipari forradalom találmányai, vasút, gyárak, gépek, gőzök, stb
- bérházak élete, munkásság mindennapjai Angliában
- gyarmatok világa, Kína, Japán
- művészetek, festészet, impresszionizmus, avantgárd, stb, Eiffel-torony
- Német Császárság, III. Napóleon csatái, Bismarck
- az első világháború: haditechnika bemutatása, tengeralattjárók, csatahajók, repülőgépek, tankok, stb
- Magyarország a 18. században: barokk templom, betelepült népek élete, szerbek, horvátok, szlovének, szlovákok, ruszinok, románok, szászok házai, foglalkozásai
- Magyarország a 19. században: napóleoni hadsereg felépítése, auschwitzi csata, 1848-49 nagy csatáinak bemutatása, Pákózdi csata, Austerlitz, Buda ostroma, Bem tábornok, stb., közlekedés fejlődése (Kisfaludy gőzös, vasút) reformkor ruházata, divat, Millennium
- művészetek, festészet, szobrászat, templomok, klasszicizmus, romantikus építészet, historikus építészet, a Parlament

8. osztályban:
- a húszas-harmincas évek világa: filmek, mozi, Al Capone, divat, spanyol polgárháború fegyverei, katonái
- Lenin, Sztálin, Vörös hadsereg, Aurora, muzsikok élete
- fegyverkezés
- a második világháború, csaták, fegyverek
- a hidegháború, koreai incidens, Vietnam, Szputnyik, Apollo-9, amerikai autók az 1950-es években, atombomba, Kennedy
- Magyarország a 20. században: katonáink élete az első vh-ban, légi csaták, tankok, hadihajók, szegény emberek hajlékai a húszas években, szegénység bemutatása
- második világháború, csaták, fegyverek
- 1956 eseményei, tankok, emberek, életképek
- családtagok, rokonok megkérdezése az adott eseményekkel kapcsolatban

Mivel, miből makettezzünk?

A hagyományos műanyag makettek mellett használjunk minél egyszerűbb, olcsóbb anyagokat. Gyurmák, fa pálcikák, ragasztók, szalvéták, stb. tökéletesen megfelel. Először tanuljanak meg bánni az egyes anyagokkal, aztán el tudják sajátítani a bonyolultabb, összetettebb technikákat.
Egyszerű példa: középkori várkastély készítése. Az elhasznált kéztörlő és WC papír kemény papírhengereit összegyűjtjük, minden tanuló hoz otthonról. Ebből lesznek a tornyok. Karton dobozokból is sok van, legyen az cipős doboz, vagy egyéb más, papírból készült doboz. Ezekből lesznek a várfalak. Tapétákat is viszonylag olcsón be lehet szerezni. Említésre méltó az a szalvéta fajta, amelynek domború mintázata tökéletesen utánozza a kövezett felületet, macskaköves utat és várfalat kitűnően utánozhatunk vele.

Amennyiben műanyag maketteket szeretnénk beszerezni, érdemes azt közösen megvásárolni, a szülők engedélyét is kérve. Szintén érdemes először az olcsóbb makettekkel kezdeni, amelyeken elsajátítják a gyerekek a festést, a csiszolást, mondjuk azt; a makettezés fogásait. A SZÚRÓ ÉS VÁGÓ ESZKÖZÖK RENDKÍVÜL VESZÉLYESEK, EZÉRT A SZAKKÖRT VEZETŐ TANÁRNAK KÖTELESSÉGE FIGYELMEZTETNI A TANULÓKAT A VESZÉLYRE ÉS MEGELŐZNI A LEHETSÉGES BALESETET!

Felsőbb évfolyamban, hetedikben, nyolcadikban főleg már érdemes egy-két önálló munkával megbízni a tanulókat. A makettezés legnagyobb választéka a második világháborúra koncentrálódik, így a fiúknak könnyű dolga van ezen a téren. A lányoknak is adhatunk ilyen jellegű témákat, azonban a divat története, a ruházkodás sokkal jobban leköti őket. érdemes kipróbálni a varrást, egyszerű dolgokat elkészíteni, például a kokárdákat, esetleg kalapot. Az is egy nagyszerű feladat, ha előre elkészített fabábukra készítik el a különböző korok ruházatát. Kiselejtezett Barbie babákkal rendelkezők előnyben. :)

Ebben a rövid tanulmányban igyekeztem kifejteni gondolataimat. Ezekkel a módszerekkel véleményem szerint érdekessé és könnyebben tanulhatóvá lehet tenni a történelmet. Természetesen ahány település, annyi-féle iskola, annyi-féle képességű és érdeklődésű diák. Én csak ösztönözni tudom az ilyen fajta szabadidős tevékenységet, amely egyben szórakozás, tanulás és FEJLŐDÉS. A módszer nem új keletű.

Franciaországban ilyen, hogy a történelem tanítása nem létezik. A történelmet bekapcsolják más tantárgyakba, mint például a földrajz, vagy a rajz és művészetek, avagy az irodalom. Ezáltal sokkal szélesebb látókörből tudják meg a történelmi eseményeket megtanulni és nem válik egysíkúvá. Általános iskola felsőbb évfolyamán külön tanulnak jogi és állampolgári ismereteket, külön helytörténetet. Művészettörténet órán megismerik a gótikus katedrálisok építési folyamatát, kik építették, hogyan és miért. Földrajzból megismerik az egyes területek gazdaság történetét, kereskedelmét, éghajlatát, közlekedés történetét.
Persze ennek is megvan az előnye és a hátránya, de valamivel ember közelivé teszi a régmúlt megismerését.

Bízom benne, hogy sok hasznos ötletet és ihletet adtam minden történelemkedvelőnek.
5neander

A neander-völgyi ember. Mikor élt? Mivel foglalkozott? Hogyan öltözködött? Mire vadászott? Mire utal az erőteljes felépítése? :)
5neander
5Spreading_homo_sapiens

A Homo Sapiens elterjedése a kutatások szerint. Miért volt döntő tényező a Bering-szoros? Ki az a jávai ember?
5Spreading_homo_sapi…
6medieval_village_0202

A képen egy középkori falut látsz. Milyen részei voltak? Mire szolgált a körben húzódó kerítés? Kik éltek ebben a faluban? Miért nagyobb a középen látható ház?
6medieval_village_02…
6medieval-village-villaggio-medievale

Mutasd be a középkori birtok részeit! ;)
6medieval-village-…
6SEIL-SH54029

Középkori viking harcos. Figyeld meg a fegyverzetét! Hogyan tudta megvédeni magát? Ismertesd a láncvért készítésének lépéseit! Miért mondhatjuk azt, hogy a láncvért készítője egy nagyon türelmes és igazi művész ember volt? :P
6SEIL-SH54029
2009.01.07.
Utolsó módosítás: 2009.06.06.
Szamuráj
Bakony Makett Klub
Értékeld a cikket! ?
A cikket csak bejelentkezett felhasználók értékelhetik. Bejelentkezés, regisztráció
Fóka
2009.06.19. 09:10:13
Zseniális kezdeményezés! Gyakorló apaként tudom, hogy mennyivel jobban értik és élvezik a gyerekek a tananyagot, ha az kilép a tankönyvek száraz leírásainak keretéből és megtelik igazi, emberközeli tartalommal! Hetedikes lányom történelemtanára az adott korra jellemző színes életképekkel meg érdekességekkel szokta feldobni az óráit, élvezik is nagyon a gyerekek, és ami a legfontosabb: meg is jegyzik az anyagot! Hát még ha ilyen maketteket is csinálnának... Drukkolok, hogy a módszered minél szélesebb körben terjedjen el.

A kilencvenes évek közepén alkalmam adódott pár lelkes társammal makettező klubokat vezetni általános iskolákban, és hatalmas volt az érdeklődés! Mi főleg a repülőgépekre koncentráltunk, de a makettezés technológiája mellett igyekeztünk a repülés műszaki és történelmi hátterével kapcsolatos ismereteket is elhinteni - utóbbira hálás példa a II. világháború eseményeinek bemutatása a résztvevő repülőgépek makettjeinek megépítése közben. Ebben a cikkben is szó esett a szakkörökről, mint lehetséges megoldásról - nos, az előbbiek alapján bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sikeresek lennének. De ha egy történelemtanárban egészen véletlenül :-) nincs makettező hajlam, akkor is bizonyára lennének hozzánk hasonló lelkes makettezők minden kategóriában (diorámák, épületek, figurák, járművek stb.), akik vállalnák a szakkör makettező részét, a tanár pedig a tantárgyi szaktudását adhatná mellé.

Kicsit hosszú lettem, de tetszik a téma :-)

Fóka
Hickory
2009.06.19. 09:57:42
Kedves barátom!
Mint ízig-vérig kollégád (csak a többiek tájékoztatására mondom,mind a ketten történelem-vizuális nevelés szakosak vagyunk) állítom,hogy igen remek a cikk és jó a koncepció.

Sajnos az oktatási rendszer legfelsőbb szinteken teljesen rideg és elutasító mindenféle életképes,kreatív kezdeményezéssel szemben.Bár nem is kell olyan messzire menni,én annó a diplomamunkám módszertani részébe építettem bele egyes pc-s alkalmazások használatát,és sajnos az inkvizícióba ütköztem:P

Csak bátran,csak kreatívan!;)
FüligJimmy
2009.06.19. 11:47:08
Szia!
Nagyon jó az ötlet,és hogy fiatal vagy megvan még benned a spiritusz is. Éppen e miatt féltelek. Magyarországon nem csipázzák a valamit akaró (jót akaró) embereket. Minden irányban betonfalakba fogsz ütközni, meg kőbalta fejű hivatalnokokba. Csak adjanak az égiek Neked annyi erőt, hogy ne rokkanj bele.

Üdv.: FüligJimmy
vrauko
2009.06.19. 11:54:28
Azér' csak lassan... a szomszéd történelemórája mindég zöldebb, ez igaz, de ha a végeredményt +nézzük, akkor azér' látni kell, hogy brit, francia, stb. deákok az érettségiig eljutva mennyit tudnak a világ történetiről. Azt +tanulják, kik és hogyan építették a gothikus katedrálisokat, de arról se ők, sem nem a mi deákjaink semmit se fognak tudni, kik és miér' építették a történelmi északkelet-Magyarország fémalkatrész néküli harangtornyait, de hát kit érdekel ez végülis, nem igaz? Ósdi vallási viszályok, előírások... piha. Külföldön eleve már úgyis csak azt tudják rólunk, hogy rasszista, zsidó- és cigányellenes izgága náci bagázs vagyunk, és ez bőven elég is a naje cürher cájtung vagy a vasingtonpószt olvasóinak. Nem t'om azt honnet veszed, hogy '78-tól vannak képek a törikönyvekben, mer' már korábban is voltak, csak ugyebár a nyomdatehnika is fejlődik, és '78-ban biztos szebb képek voltak, mint '68-ban.
Emléxem, nálunk a gimiben még olyan tabló is volt a falon, hogy "A győzelem, f1verei", és le volt rajzolva a párduc, és vele szemben a téharmincnégyes, mely utóbbi természetesen ennyivel és annyival jobb volt, mint a náci bádogfenevad, stb. Ami az okítási rendszer felső szintjeit illeti, mostan nagyon is fogékonyak a kreátív kezdeményezésekre: épp most törik az agyukat azon, hogy VII. osztályig 1általán ne l1ék külön tantárgy... +valósul az integrált oktatás gyönyörű futurisztikus agyréme, a falanszter szín. Nem mintha a makettezés vagy a plasztikus szemléltetés (modellezés, videobemutatás, stb) ellen volnék, csak azér' módjával. A könyv se kutya. De a heller katicabogarát és hangyáját is +építhetik, vagy ha már őstörténet, akkor a tamiya velociraptorait. Hisz az emberi testet is makettekkel mutatják be. Legalábbis reménylem, hogy az az 1:1 méretű csontváz a sarokban nem eredeti...
joozsyka
2009.06.19. 12:32:44
Sok sikert kívánok. Lehet, hogy 1-2 nem szakrendszerű órán én is megpróbálok valami ilyesmit. Bár nem az őskor és az ókor megértése okozza a gyerkőcöknek a legnagyobb problémát. Ami pedig a felsőbb osztályokat illeti, magyarázhat nekik az ember kézzel lábbal, ha csak annyit hall vissza egy-egy feleletkor az ember, hogy "verekedtek", meg "ölték egymást". Remélem Veszprémben olyan gyerekeid vannak, akik partnerek lesznek órán (mert ugye az is kell). Én sajnos nem vagyok ilyen szerencsés. A szex, a tetkó, a vodka meg a videojáték meg nincs benne a tantervben. Sok sikert!
Rag
2009.06.19. 15:24:23
Mint -szerintem- itt eddigi legfiatalabb (20) , nem régen érettségizett írok be:

Diák szemszögből nézve, nagyon jó ezeket a sorokat olvasni, mert bár szerintem csak később tudatosul a fiatalokban, de rengetek tanár van aki szó szerint rühell tanítani. Nem tudom miért, nem hiszem hogy ennek csak olyan okai vannak amiket a TV-ben meg itt-ott szajkóznak..
Ugyanakkor az előttemszóló(k)nak is igaza van, hiszen a diákságnak is partnernek kell lennie, hogy ez mennyire van így egy általános iskolában, nem tudom. Az biztos, hogy én nagyon élveztem volna az ilyesmit, még akkor is ha csak szakkör szinten ment volna.
Nekem a középiskolás történelemóráim örökké emlékezetesek maradnak, annak ellenére, hogy egyébként inkább reálos beállítottságú vagyok, és most is programozó matematikusnak tanulok. A tanárunk értékelte a saját munkát, értékelte ha valaki tudott valamit magától, a könyv nélkül, pluszt tudott mondani az órán, vagy nyújtani. Én a világháború témakörénél a háború eszközeiről tartottam előadást, és élvezte mindenki, még ő is- hiszen nem mindenki van ilyen közel az ilyesmihez mint " mi " , nem mindenkinek természetes hogy egy Uboot-ról lát egy eredeti fotót, stb.
Másrészt a politikai témájú anyagokat nagyon objektíven tárta elénk, és nagyon jól megértettünk mindent, anélkül hogy pártot kellett volna foglalni bármi / bárki mellett. ,,Semmi sem csak fekete vagy fehér."

Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés és tényleg jó ilyet látni/olvasni, remélem, hogy jól jársz ezzel Szamuráj!

Üdv; Richárd
Szamuráj
2009.06.19. 16:12:39
Sziasztok!
Köszönöm a hozzászólásaitokat!
Több hónappal ezelőtt kezdtem el írni eme cikket, aztán most, a tanév végén már a tapasztalataimat is felhasználva fejeztem be. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon jó az iskolai légkör. Büszkén mondhatom, hogy olyan gyerekeket taníthatok, akiktől év végén virágcsokrok sokaságát és kis ajándékokat kaptam.
Ebben a félévben rajz szakkörre kaptam lehetőséget (mivel az óráim döntő többsége rajz, a töri nagyon kevés), eleinte rajzoltattam, aztán észrevettem, milyen sok diák érdeklődik a papírmakettezés és a történelem iránt. Tanév végére sikerült megépíteni a firenzei dómot és Szauron tornyát. Sikerült két rettenetesen rossz és nagyszájú fiút is bevonni a szakkörbe, és láss csodát, együtt készítettük el a normandiai partraszállás diorámát 1/72-ben. Következő tanévre kaptunk rajz termet, külön szertárral, így még jobb lesz az egész. Meg tudjuk majd valósítani az Iwo Jimás diorámát is. Az külön élmény volt, amikor májusban a Terror Házában a gyerekek (nyolcadikosok) nagy szakértelemmel beszéltek a kiállított T54-esről. :)

Üdv mindenkinek!
Sz.
Palkó
2009.06.19. 16:43:32
Szia
Gratulálok a cikkhez, és a hozzáállásodhoz.Bárcsak minden tanár így fogná fel a tanítást.
Viszont én úgy látom, hogy az elsődleges dolog a gyerkőcök rávezetése ezekre a dolgokra.A mai világban úgy nőnek fel, hogy "látszólag" nem igénylik az ilyen foglalkozásokat.Igazából viszont igen.
Én 20 éve voltam 6.-os, és bizony volt modell/makett klub a lakótelepen.Aminek persze nem csak tanítási célzata volt.Azok a gyerekek akik "rászoktak" a makettezésre, nem az utcán bandáztak és züllöttek el.Mégis társaságban voltak jól érezték magukat.A mai világból ezek is hiányoznak szerintem.Nevelőapámnak voltak ifjuságvédelmi próbálkozásai kisebb nagyobb sikerrel.Amikor rendezvények voltak a lakótelepen és jöttek a vagánysrácok menőzni szó szerint kézenfogta őket és beállította őket "rendezőknek".Figyeljék ne legyen balhé, ha pakolni kell segítsenek stb.Tehát befogta/elfoglalta őket.Onnantól kezesbárányok lettek, előre köszöntek az utcán stb., sőt volt aki elkezdett makettezni mert ilyenkor volt kiállításunk, és ott vigyázott a makettekre.Stb.stb...
Szóval sok sikert.

Üdv.Palkó
Szólj hozzá! ?
Megjegyzést csak bejelentkezett felhasználók írhatnak. Bejelentkezés, regisztráció