Nellis agresszorai
Bevezetés

A romló vietnámi statisztikák miatt szánta rá magát az USAF és NAVY, hogy a pilótáinak a légiharc kiképzését erősítse. A tapasztalatok azt mutatták, hogy hiába a fejlett rakétatechnika a korlátozások és az ellenfél szokatlan harcmodorával a pilóták nem tudnak mit kezdeni. Az F-4B, C, D, modellt már nem látták el gépágyúval, csak rakétákkal. A rakéta alkalmazásához azonban egyértelműen azonosítani kellett az ellenfelet. A vietnámiak, azonban nem nagy csoportokban támadtak, hanem egyesével a fű alól. A céljuk nem is a légiharc győzelem volt, ehhez nem volt elég gépük, hanem az ellenség légiharcba kényszerítése, hogy annak a légiharcban előnytelen bombákat el kelljen dobnia. Ezek után a vietnámi gépek már nem kockáztattak, a céljukat elérték, Ezek a Phantomok már nem tudták végrehajtani a küldetésüket, vissza kellett fordulniuk. A “szemtelen” vietnámiak agilis, kisméretű gépekkel támadtak, amiken gépágyú is volt. Kivéve a MiG-21PF változatát, ami hasonló elvek szerint készült, mint az F-4. Az amerikaiak hiába kerültek többször is kedvező pozícióba gépágyú híján a kis távolság miatt nem tudtak mivel visszalőni. A közel egy-egyes veszteség-győzelem arány elfogadhatatlan volt. Ehhez az említett tényezők járultak hozzá, nem megfelelő kiképzés, a rakéta használathoz való vizuális azonosítás előírása, a gépágyú hiánya. A rakétahasználat szabályait lényegében nem változtatták meg, de a kiképzést mind a NAVY mind az USAF komolyan vette. Hamarosan a vietnámi égen megjelentek a Phantom gépágyús változatai (illetve a korábbi modelleken a külsőleg függesztett gépágyúk), amit már Top Gunt és Nellist megjárt személyzetekkel szereltek fel.

A pánik oka nem is elsősorban Vietnám volt, hanem az esetleges háború a VSZ-el. A vietnámi háború megmutatta a hiányosságokat, amire gyorsan kellett válaszolni. Ezért állították fel szinte azonnal a Nellis mellett, a Csendes-óceáni térségben és Európában is a kiképző századokat.

Az 57-es wing és az agresszor századok

Az 57th Fighter Weapons Winget 1969. október 15-én aktiválták Nellisen. A feladatuk posztgraduális vadászpilóta képzés, vadászgépek fegyverrendszereinek és taktikáinak demonstrálása, oktatása F-4, F-100, F-105 és F-111 pilóták részére. A Winghez csatolták a 65., 66. 414. és a 422. Fighter Weapons Századokat és az USAF Weapons iskoláját. 1972. október végén kapta meg a Wing az első Talonokat, a felállítandó 64th Fighter Weapons Squadron agresszor egységhez. A 64. század 73 júniusában kezdett működni, amikor 17 pilóta végzett (Tactical Air Command Aerial Attack Upgrade Course) ezen a nehezen lefordítható tanfolyamon (tulajdonképpen a TAC légi támadóképesség javító kurzusa). A kezdetben fehér Talonokat hamarosan kamuflázzsal látták el. A cél a szovjet gépek, doktrínák, taktikák és képességet szimulálása volt.

1974. február 15.-én új feladattal bővült a Wing tevékenysége, mert újjáalakult T-38 Talonokkal a Thunderbirds bemutató csapat. 1977. április 1-én a winget 57th Tactical Training Wingre nevezték át, majd 1980-ban visszanevezték 57th Fighter Weapons Wingre.

1976. november 15.-én állt fel a 65. század F-5E gépekkel és ezzel egy időben a 64-esek is F-5E vadászgépre ültek át. 1975 novemberében meg is tartották az első Red Flag gyakorlatot, ahol a vörös erőket a 64, és 65. század biztosította.

1989. április elején a 64. század elkezdte az átállást az F-16-ra. Miközben a másik három századot ebben az évben deaktiválták. 1989 októberétől a 64. század F-16C gépekkel repült. Ezzel a DACT lehetőség az USAF számára leszűkült. Az F-16 nyilván jó DACT-ra az F-15 ellen, de az F-16 pilóták számára már nem. De ez egy másik történet.

Vörösök

Az első kiválasztott MiG szimulátor a T-38-as volt. Kisméretű, agilis vadászgép, aminek a teljesítménye is közel volt azokhoz a MiG-ekhez, amikkel az amerikai pilóták szembetalálhatták volna magukat a 70-es évek közepén. Azonban ez csak egy kényszer megoldás volt, és ahogy rendelkezésre állt elegendő F-5E, azonnal lecserélték a Talonokat, azonban azok még egy ideig használatban voltak. Az F-5E még inkább megfelelt a célnak és szinte tökéletes volt a MiG-21-es erősebb változatainak a szimulálására is.
A gépek nem csak Nellisen, hanem az ország több légitámaszpontjára települve biztosították a DACT kiképzést, ahogy az alconbury agresszorok is bejárták Európát és a clarki gépek meg a Távol-keletet.
A festésminták egy része és a piros gépszámok már a T-38-asokon megjelentek. A T-38-as agresszorok esetleg egy későbbi cikkben kerülnek bemutatásra. Felmerült, hogy a gépekre vörös csillagok is felkerülhetnének, azonban ezt a politika nem engedte. Érdekes, hogy később a NAVY mégis alkalmazta a vörös csillagot nem is egy századnál. Ha a gépeken nem is, de a körletekben, az eligazító teremben, de még a WC-ben is vörös csillagok, Lenin fejek, szovjet jelképek voltak mindenhol. Egy példa azonban van a vörös csillag alkalmazására. Pár gépen a 80-as évek elején az orrfutó akna ajtóra felkerült egy pici vörös csillag. Azonban ez politikai nyomásra, az enyhülő szovjet amerikai kapcsolatokra való hivatkozással lekerült róluk.
A Navyvel ellentétben az egész program alatt többé, kevésbé a hivatalosan kiadott festésmintákat használták. A színekben volt akár jelentős eltérés is, de a mintákhoz szinte minden esetben ragaszkodtak. Talán a Pumpkin az egyetlen kivétel. Az alap a VNAF minta volt, hiszen a gépek többsége a vietnámi légierő volt vagy neki szánt gépe közül került ki SEA mintával festve. A mintát azonban nem SEA-nak hanem VNAF-nak, vagy Gomernek (így hívták az amerikaiakat a vietnámiak) nevezték.

A kiképzés részleteiről majd egy másik cikkben számolok be.

Jelzések

A nellisi gépéket könnyen meg lehet különböztetni a másik két agresszor század gépeitől. A függőleges vezérsík tetején látható egy sárga, fekete kockás csík. A függőleges vezérsíkon kevés kivételtől eltekintve ott a TAC jelvény, a beömlőn pedig az 57th FWW jelvénye.
A gépszámok a szabványos minta szerint kerültek felfestésre. A korai időkben pirossal, sárga kerettel. Ettől néha eltértek, volt fehér szám, kék kerettel, piros számok keret nélkül. De a jellemző végig a piros szám volt sárga kerettel. A 80-as évek közepétől a 65. agresszor század gépeire kék számok kerültek fehér kerettel. A napi használatban azonban ennek nem volt jelentősége. A pilóták századtól függetlenül azzal a géppel repültek, amivel éppen lehetett.

A gépszámok között különleges az 57-es, ami a wing parancsnok gépe. Ezen a gépen a szám piros volt, de fekete kerettel. A gépszámból a svancon az 57 ki volt emelve nagyobb méretben és egy th volt a végén. (57th = 57.)

A 64-es számú gépen is ki volt emelve a 64th a svancon nagyobb betűmérettel.

A többi agresszor századhoz hasonlóan a gépszám utolsó két számjegyét festették fel az orra, ettől akkor tértek el, ha azzal a számmal már repült másik gép. Ebben az esetben három számjegyet használtak fel.
A felségjel a kezdeti időben még a beömlőn volt, majd ennek a mérete csökkent. A VNAF mintás korai gépeken jól megfigyelhető ez és a fehér gépszám a svancon, fölötte az USAF felirattal. A hivatalos agresszorfestést viselő gépeken a felségjel a törzsön a szárny mögé került kisebb méretben. Előtte megjelent az US AIR FORCE felirat, valamint a gépszám a svancon feketével, ahonnan viszont eltűnt az USAF. A felségjel mindvégig színes volt mindkét századnál egészen a legutolsó időkig, amikor a gépeken megjelent a lo-vis, csak fekete körvonalas felségjelzés, valamint a körvonalas lo-vis TAC jelvény és a WA felirat feketével a függőlegesen, valamint a fekete körvonalas wing jelvény.

Egyéb jelzések

Egy szokatlan jelzés volt a 68-es gépen, egy bikafej. A 80-as évek vége felé az akkor bevezetett fekete WA feliratot némely esetben piros WA felirat váltotta fel a függőleges vezérsíkon.

A gépek és az ismert festésminták

Az alábbiakban az ismert gyári számok és az ismert festések szerepelnek. A két század között nagy volt a jövés menés. Mivel az egyes századok semmivel nem különböztették meg egymást, a szétválasztásnak nincs sok értelme.

64. és 65. század gépei

F-5E

71-01417 FL
71-01418 NB
71-01421 NG

72-01386 VN, OB, NB
72-01388 S Clark
72-01390 NG
72-01391 NG
72-01396 OB
*72-01398 FL
72-01405 OB,
72-01403 NG, 3GR, NL
72-01404 NB
72-01406 NL, OP, Flogger?
73-00846 NL, P
73-00847 NG, P, FL
73-00855 NG, GR
73-00865 NG, OP, P
73-00866 OP, P
73-00879 NG
73-00882 SK, NL, SN
73-00885 GR, SN
73-00896 VN
73-00897 VN, FR
73-01635 VN, OB, FR
73-01636 VN, NG, GR, 3GR

74-01505 GH
74-01506 S
74-01507 S
74-01508 GH, Ferris, NG, FL, NL
74-01509 GH, Ferris, NGN
74-01510 GH, Ferris, NG, NGN
74-01511 S, NG
74-01512 GH, NG
74-01513 GH, NG
74-01514 GH, NGN
74-01515 GH, NG
74-01516 GH, GR
74-01517 GH
74-01518 GH
74-01519 GH, NG
74-01528 L, GR, NL
74-01529 L, NG, S?GR
74-01530 L, SN
74-01531 GP, NB
74-01536 GH, S, GR
74-01537 GH, OB, GR, NB
74-01538 GH, NG, GR
74-01539 GH, OB, NB, GR
74-01540 GH, OB, GR
74-01541 GH, NG, GR, FL
74-01546 S
74-01557 L, OB, NB
74-01558 L, NG, NL
74-01561 L, Clark
74-01562 L
74-01563 L, Alconbury
74-01564 L, NG, FL
74-01568 SK, FL, Alconbury
74-01569 GP, OB Alconbury
74-01575 Clark
74-01565 SK, OB
74-01566 SK, Alconbury
74-01567 SK, NG, NL, SN, FL
74-01570 GP, OB, SN
74-01571 GP, OB, NB, FL
74-01572 GP, FL
74-01573 GP, NG, NL, FL
74-01574 GP Clark

F-5F

83-00072 SN
83-00073 OB
83-00074 FL
82-00089 GR
82-00090 NG
82-00091 GR

L Lizard, NL New Lizard, SK Snake, GH Ghost, NG New Ghost, NGN New Ghost Negativ, GP Grape, GR Grey, S Silver, , OB Old Blue, NB New Blue, 3GR 3 Grey, FL Flogger, SN Sand, FR Frog, OP Offical Pumpkin, P Pumpkin, VN VNAF

Színek

-Lizard 33531, 30118 alul 33531

-New Lizard barna, sárga wa

A New Lizard séma a Ghost mintából származik. A két szürke helyén van a sötétebb barna, míg a sárga a kék helyén. A színeket helyben keverték, több kevesebb sikerrel találták el az arányokat, így a gépek között jelentős árnyalat különbségek voltak.

New Lizard mix1 8*30117 + 1*33613
New Lizard mix2 32*33613 + 5*30117

-Snake 33531, 34258, 30118, alul 33531
-Ghost 35237, 36251, 36307, alul 35622
-New Ghost szürke, világos szürke wa

-New Ghost Negative szürke, sötétebb szürke wa

A New Ghost séma alapja az Asia Minor minta. A zöld és barna helyén van az egyik szín és a sárga helyén a másik. A színek kevertek. Két féle szín változat volt hivatalosan, de ez egyben a mintát is megváltoztatta az által, hogy a sötét-, világosszürke fel lett cserélve.
A hivatalos keverés

New Ghost mix 1 4*36622 + 1*37038 fekete, 8*36492 + 1*37038 fekete
New Ghost mix 2 4*36622 + 1*37038 fekete, 4*36270 + 1*37038 fekete

A gépek nagyfokú változatosságot mutatnak, ezért minden egyes gép esetén érdemes a fotókat tanulmányozni a helyes kontraszt beállításához. Egyes gépeken akár a 36375, 36320 kombináció is jó lehet, másokon a 36231, 36375 vagy 36320 lehet jó, ha nem akartok keverni.

-Grape 35109, 35164, 35414. 35622
-Grey 36473, 36492, 35164, 36320
-Silver 17187 Alumínium tartalmú poliuretán lakk

-Old Blue, 35414, 35190, 35164, alul 35622

Az Old Blue-nál nem tévedés a 35190 ott valóban ez volt, nem 35109! A színek sorrendje a VNAF mintán mutatja a szín helyét.
-New Blue 35164, 35109, 35414 wa A színek sorrendje a VNAF mintán mutatja a szín helyét.

-3 Grey

A 3Grey az én elnevezésem, hivatalosan nem létezett ilyen minta. Valószínűleg a New Ghost minta javítgatása során alakult ki, vagy helyi improvizáció, kevert színekkel.

-Flogger 34079, 30140, 20400 wa, egyes gépeken a legvilágosabb szín van alul

A Flogger a MiG-23-ast kívánta utánozni. A hivatal itt is ragaszkodott a jó öreg Asia Minor sémához, a színek viszont egészen „oroszosak”. Lehet, hogy a barna nem minden esetben 30140 hanem 30117 ami úgyis rendelkezésre állt a New Lizard festés miatt. Több mutációja is létezett. A 64-es, 72-es, 73-as, 74-es gépen 30219, 30140, 34098-as kombinációja lehet, alul 30219. Ezen a gépen látható volt egy másik színezés is. Talán 33717, 30111, 34098 alul 33717. Ezek a színek lehettek a 71-es, 72-es, 73-as gépen is.

-Sand 33690, Mix1, Mix2 wa A színek sorrendje a VNAF mintán mutatja a szín helyét.

Sand Mix1 8*33613 + 3*30227
Sand Mix2 8*30227 + 3*33690

-Frog 34052, 33717, 30111, alul 35622

A Frog séma is a 23-ast kívánta utánozni. Hivatalosan létezett, de a valóságban nem volt népszerű. Összesen két gépen jelent meg ez a kamó pár évig. A SEA (VNAF) minta volt az alap, de a két zöld helyett két barnával. A 635-ös gépen a rikítóan világos 33711 helyett már eleve 33531 szerepelt.

-Official Pumpkin 33695, 34098, alul 33690
-Pumpkin Több féle zöld és sárga, alul világos kék, vagy világos szürke

Az Official Pumpkin a MiG-21-esen kiterjedten használt szabványos kamót volt hivatva utánozni. Azonban a hivatal ragaszkodott a jól bevált SEA mintához, amiből a 34102 helyén volt a zöld, a másik két szín helyett pedig az alap sárga. A pilóták utálták ezt és hamarosan a gépeken megjelent az első tényleg létező szovjet minta, a nem hivatalos Pumpkin minta. Ez a minta sok szovjet gépen, az arab gépek többségén, a cseh és az NDK gépein volt látható. A hivatalos Pumpkin mintában alul nem kék volt hanem világos sárga, ami a valóságban egyes gépeken a felső alapszín volt. A Pumpkin minta alul a realisztikusabb 35622/36622-vel volt festve.

-VNAF 34079, 34102, 30219, alul 36622

-Ferris minta lásd Ferris cikksorozatomat.

* kiegészítve 2011.04.28.
05 F-5E 72-1405 64AS
05 F-5E 72-1405 64AS
31 USAF F-5E 01531 1984
31 USAF F-5E 01531…
35b F-5 01635 USAF 111988
35b F-5 01635 USAF…
35j841217bl
35j841217bl
37 F5E 74-01537 57 FWW 06-85
37 F5E 74-01537 57…
39 F-5E 01539 57FWW
39 F-5E 01539 57FWW
40 e308
40 e308
46 img_616226_15647325_1
46…
57 061006-F-1234S-073
57 061006-F-1234S-…
57 F-5E 01557 57FWW COMMANDER
57 F-5E 01557 57FWW…
57uF5grs1
57uF5grs1
65 F-5E 74-1565 57 FWW
65 F-5E 74-1565 57…
69 F-5E 01569 57FWW 1981
69 F-5E 01569 57FWW…
69 F-5E -01569 57FWW 1981
69 F-5E -01569 57FWW…
70_USAF F-5E 01570
70_USAF F-5E 01570
71 1986
71 1986
73 F5F 30073
73 F5F 30073
86 F5E 1686
86 F5E 1686
96 01396 USAF F-5E
96 01396 USAF F-5E
04 F-5E72-140457thFWWD-M1988
04 F-5E72-…
18 F-5E 71-1418 57th FWW 1988
18 F-5E 71-1418 57th…
31896
31896
37 F-5E 74-1537WA 1989
37 F-5E 74-1537WA…
57 F-5E 74-557 57FWW
57 F-5E 74-557 57FWW
57 USAF F-5E 41557
57 USAF F-5E 41557
71 F-5E 74-571WA 57FWW
71 F-5E 74-571WA…
86rhino11nellis88f5e72386
86rhino11nellis88f5e…
31 F-5E 01531 57FWW 3 DEC 1976
31 F-5E 01531 57FWW…
69 F-5E 74-01569-69 57 FWW 1980
69 F-5E 74-01569-69…
70 USAF - F-5 - 01570 Oct 80
70 USAF - F-5 -…
71 F-5E 72-01571 64AGG SQ 1978
71 F-5E 72-01571…
72 74-01572 F-5E 57 FWW Nellis Jul 1978
72 74-01572 F-5E 57…
73 F-5E 01573
73 F-5E 01573
red star
red star
1509 57thFWW
1509 57thFWW
1509bpromo
1509bpromo
741510 57 FWW splinter camo (1976)
741510 57 FWW…
xF-5E 74-1508 SPLINTER CAMO 1976
xF-5E 74-1508…
36 USAF F-5E 74536 WA
36 USAF F-5E 74536…
05 F-5E, 74-1505, 57 FWW, April 1976
05 F-5E, 74-1505, 57…
08 F5E 01508
08 F5E 01508
09 F-5E 01509 57FTW 26 AUG 1978 CRASHED 1983
09 F-5E 01509 57FTW…
10 USAF F5E 74-01510 10 64FWS jul80 NEl
10 USAF F5E 74-01510…
12 F-5E 01512 3 DEC 1976
12 F-5E 01512 3 DEC…
13 F-5E 74-01513 65FWS MARCH 1976
13 F-5E 74-01513…
14 F5E 01514
14 F5E 01514
15 USAF F5E 57FWW 64AS 74-1515 jun82
15 USAF F5E 57FWW…
16 F-5E 74-1516 APRIL 80
16 F-5E 74-1516…
17 061006-F-1234S-078
17 061006-F-1234S-…
18 F-5E 74-01518 8 JAN 1976
18 F-5E 74-01518 8…
19 F-5E 74-1519 1979
19 F-5E 74-1519 1979
36 F-5E 01536 57TTW 1977
36 F-5E 01536 57TTW…
37 F-5E 74-01537 57TTW
37 F-5E 74-01537…
38 F-5E 01538 AT DAYTON OHIO 1979
38 F-5E 01538 AT…
39 F-5E 01539 39 5 NOV 1978
39 F-5E 01539 39 5…
40 USAF F-5E sn 74-1540 (06.81)
40 USAF F-5E sn 74-…
41 F-5 01541 1981
41 F-5 01541 1981
03 F-5 01403 USAF 51986
03 F-5 01403 USAF…
08 USAF F5E 64AS 74-1508 jun82 08 NELLIS
08 USAF F5E 64AS 74-…
10 F-5 01510 USAF 51986
10 F-5 01510 USAF…
10var F-5E 41510 USAF 1987
10var F-5E 41510…
11_F-5 41511
11_F-5 41511
12 F-5 01512 USAF 51986
12 F-5 01512 USAF…
13 F-5E 74-1513 57FWW
13 F-5E 74-1513…
15 62336DMAuc78image158
15…
15 F5E 74-01515 57 FWW 12-84
15 F5E 74-01515 57…
16f-5e(01516)_1
16f-5e(01516)_1
19 USAF F-5E 01519
19 USAF F-5E 01519
21_F-5 72-421
21_F-5 72-421
29 F-5E 74-1529
29 F-5E 74-1529
36 USAF F-5E, 73-1636, 57FWW, 1988
36 USAF F-5E, 73-…
38 F-5E 74-1538 NOV86
38 F-5E 74-1538…
403 F-5E 74-1403 65FWS 1982
403 F-5E 74-1403…
41 F-5E 01541 at 18-Oct-1985
41 F-5E 01541 at 18-…
47 3726f3f9b30847-F5-USAF
47 3726f3f9b30847-F5…
55 F-5E 30855
55 F-5E 30855
58a121
58a121
64_F-5E 74-01564
64_F-5E 74-01564
65 F5E 57TTW 64TFS 730865
65 F5E 57TTW 64TFS…
65 F-5E 73-0865 65AS AT NELLIS APRIL 1987
65 F-5E 73-0865 65AS…
73 74-1573
73 74-1573
79 e310
79 e310
90 248c7656e31858
90 248c7656e31858
90 F-5E 72-1390
90 F-5E 72-1390
09 F-5E 74-1509 JUL82
09 F-5E 74-1509…
10 01510
10 01510
13 F5E 57FWW 1513 13 may83
13 F5E 57FWW 1513 13…
14 F-5E 74-01514 65FWS
14 F-5E 74-01514…
06 F-5E 74-1506 NOV77
06 F-5E 74-1506…
07 10932 F-5E 01507
07 10932 F-5E 01507
11_F-5 #01-511
11_F-5 #01-511
16 409292057
16 409292057
28 F-5E 57 FWW 01528 to USMC
28 F-5E 57 FWW 01528…
29 F-5E 01529 USAF APRIL 1984
29 F-5E 01529 USAF…
36 USAF F5E 57FWW 65AS 74-1536 36 jul82 to USN
36 USAF F5E 57FWW…
37 F-5E 01537 57FWW 31 JAN 1982
37 F-5E 01537 57FWW…
38 F-5E 74-01538
38 F-5E 74-01538
39F-5E_016
39F-5E_016
40 F-5E 01540 , 01566
40 F-5E 01540 ,…
41 01541 USAF F-5E
41 01541 USAF F-5E
46 F-5E 74-01546 1981
46 F-5E 74-01546…
636 F5E 57FWW 64AS 01636 636 jun82 to Hond.af
636 F5E 57FWW 64AS…
85 687382 1986 73-0885 to usmc
85 687382 1986 73-…
88 F-5E 01388 31 JAN 1981
88 F-5E 01388 31 JAN…
89 F-5F 82-0089
89 F-5F 82-0089
91 F-5F 82-0091 57FWW 63AS
91 F-5F 82-0091…
36 F5E 57FWW 64AS 31636 36 march88 to Hond.af
36 F5E 57FWW 64AS…
28 F-5E 74-01528 57 FWW
28 F-5E 74-01528 57…
29 F-5E, 65th Aggressor Squadron, 74-01529. Taken at Nellis AFB, NV, February 1980
29 F-5E, 65th…
30 F-5E 74-1530 APRIL80
30 F-5E 74-1530…
57 F-5E 01557 1979
57 F-5E 01557 1979
58 F-5E 01558 57FWW 1980
58 F-5E 01558 57FWW…
61F-5e_020
61F-5e_020
62 F-5E 01562 USAF JANUARY 1977
62 F-5E 01562 USAF…
63 F-5E 01563 57FWW 3 DEC 1976
63 F-5E 01563 57FWW…
64 152
64 152
03 F-5E 72-1403 57 FWW
03 F-5E 72-1403 57…
08F5s&g
08F5s&g
28 F-5 74-528 USAF-WA 111988
28 F-5 74-528 USAF-…
406 F5E 72-1406 57 FWW 09-82
406 F5E 72-1406 57…
58 F-5E 01558 57FWW at 18-Oct-1985
58 F-5E 01558 57FWW…
58 F-5E 74-1558 64FWS 30.1.1982 AT LANGLEY USAF
58 F-5E 74-1558…
58 F-5E, 74-1558, 64 FWS, Dec 84
58 F-5E, 74-1558, 64…
67 01567 F-5E USAF 57thTTW
67 01567 F-5E USAF…
67 F-5E 74-01567
67 F-5E 74-01567
73 696300 74-1573 1986 65th
73 696300 74-1573…
82 F5E 73-0882 WA82 57FWW 11 FEB 1988
82 F5E 73-0882 WA82…
846 F-5E 73-0846 1984
846 F-5E 73-0846…
072 30
072 30
30 F-5E 74-1530  57 FWW
30 F-5E 74-1530…
30 F-5E 41530 65AS
30 F-5E 41530 65AS
66 F-5 01566
66 F-5 01566
67 01567 USAF F-5E
67 01567 USAF F-5E
67 F5E
67 F5E
70 F5E 1570
70 F5E 1570
82 F-5E 73-0882 TO HONDURAS AS FAH-4011
82 F-5E 73-0882 TO…
85 F-5E 73-0885 65AS
85 F-5E 73-0885 65AS
85F5sand1
85F5sand1
08 F-5E, 74-1508, 64 AS, Mar 88
08 F-5E, 74-1508, 64…
17 01417 F-5E 57TH FWW NELLIS
17 01417 F-5E 57TH…
41 F5E41541NELLIS
41 F5E41541NELLIS
64am F-5E 74-1564 transfered to USN
64am F-5E 74-1564…
64amr F-5E 74-1564 57FWW
64amr F-5E 74-1564…
64d F-5E 74-01564 64AS 57FWW 1983x
64d F-5E 74-01564…
64l F-5E 01564 57FFW
64l F-5E 01564 57FFW
67 F-5E 41567
67 F-5E 41567
68 F-5 01568

A bikafej a kabin alatt látható!
68 F-5 01568
71 F-5 01571 USAF 101984
71 F-5 01571 USAF…
72 F-5E 01572 1981
72 F-5E 01572 1981
72 F-5E 74-1572 57FWW
72 F-5E 74-1572…
72c F-5 WA 74-872 1989 Clip_7
72c F-5 WA 74-872…
73 F-5E 01573 1981
73 F-5E 01573 1981
73 -5E 74-1573 JUL82
73 -5E 74-1573 JUL82
74 F-5F 83-0074
74 F-5F 83-0074
635_F-5E 01635 1983
635_F-5E 01635 1983
97 nellis
97 nellis
406 USAF F5E 57FWW 64AS 72-1406 406 jun82 to Brazil
406 USAF F5E 57FWW…
865a F-5E, Aggressor Sqdn., 0865Nellis AFB, NV, June 1981
865a F-5E, Aggressor…
865ab F-5E 730865 AUG81
865ab F-5E 730865…
865bb F-5E 73-00865 57th FWW Nov 83
865bb F-5E 73-00865…
866 over
866 over
866 USAF  F-5E 73-0866 57 FWW
866 USAF F-5E 73-…
846 F-5E, 0846, USAF, 1980
846 F-5E, 0846, USAF…
846 F-5E 75-00846 WILLIAM AFB 1979
846 F-5E 75-00846…
847 F-5 73-00847 23 FEB 1978
847 F-5 73-00847 23…
847 F-5E 0847 1980
847 F-5E 0847 1980
847 F-5E 73-0847 AUG81
847 F-5E 73-0847…
847bb F5E 0847
847bb F5E 0847
847bj USAF F5E 64FWS jun81 0847 nice cs Nelli
847bj USAF F5E…
865 F-5E 0865 NELLIS 12 JUNE 1980
865 F-5E 0865…
865 F5E 57FWW 64FWS 0865 feb81
865 F5E 57FWW 64FWS…
866 F-5E USAF READY FOR MISSION
866 F-5E USAF READY…
866 GH-0015
866 GH-0015
65 F-5E 01565 1979 NELLIS
65 F-5E 01565 1979…
66 F-5 LINUP 01566
66 F-5 LINUP 01566
67  F-5E 01567 57FWW 1976
67 F-5E 01567…
68 F-5E 01568 57FWW 3 DEC 1976
68 F-5E 01568 57FWW…
82 F-5E 30882 at 10-June-1979
82 F-5E 30882 at 10-…
01635 USAF F5E in Vietnam Camo
01635 USAF F5E in…
635 01635 USAF F-5E 1980
635 01635 USAF F-5E…
636 224e1d1f1File0015
636…
86 F-5E 01386 86 57FWW 1980
86 F-5E 01386 86…
86 F-5E, 01386, USAF, 1980
86 F-5E, 01386, USAF…
96 F-5E 73-0896 57TTW CRASHED
96 F-5E 73-0896…
97 F-5E 57 FWW 0897 very nice
97 F-5E 57 FWW 0897…
97 USAF F5E 57TTW 73-0897 CRASHED jul83
97 USAF F5E 57TTW 73…
xF-5E 73-163657TTW 10 JAN 1979
xF-5E 73-163657TTW…
xF-5E 74-01404 424 TFTS 58 TFTW 1973
xF-5E 74-01404 424…
98 72-1398 (WA) 57 FWW F-5E
98 72-1398 (WA) 57…
2011.01.11.
Utolsó módosítás: 2011.04.28.
Papp Levente (Levix)
Armada Makett Klub
Értékeld a cikket! ?
A cikket csak bejelentkezett felhasználók értékelhetik. Bejelentkezés, regisztráció
G-cart
2011.01.12. 14:55:05
Színek Ura!
Nagyon jó, részletes összeállítás.
Üdv: G'
Daala
2011.01.12. 18:56:09
Ez igen, nevedhez és jó híredhez méltó folytatás, a végletekig kivesézve a Tigerek festésváltozatait.
Nagy gratula.
Ezekkel a cikkekkel, nameg Twobobs vagy Afterburner matricával senki ne reklamáljon, hogy nem tud amerikai F-5-öst készíteni!
Szólj hozzá! ?
Megjegyzést csak bejelentkezett felhasználók írhatnak. Bejelentkezés, regisztráció